คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย

คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย 1

คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย นั้นมีความเป็นมาอย่างไรนั้น วันนี้เราจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้กัน เนื่องจากช่วงนี้ได้มีการก่อม็อบประท้วงขึ้นอีกครั้งของกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงานเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย และได้มีการนำชื่อ หรืออ้างอิงชื่อของ 

คณะราษฎร ขึ้นมาให้เราได้เห็นกัน สำหรับหลาย ๆ คนที่อาจจะยังไม่รู้ว่า คณะราษฎร นี้เป็นใคร ทำอะไรกันบ้าง และมีความสำคัญอย่างไรถึงได้เป็นกลุ่มที่เปลี่ยนแปลงประเทศชาติได้อย่างใหญ่หลวง

วันนี้เรามีข้อมูลมาให้คุณแล้ว

ย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งกับเหตุการสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยการมีการตั้ง “คณะราษฎร” ขึ้นมา ซึ่งคณะราษฎร นี้ก็คือ กลุ่มบุคคลผู้ดำเนินการปฏิวัติสยาม(ประเทศไทย)เมื่อ พ.ศ. 2475 โดยยึดอำนาจมาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในแบบของราชอาณาจักรสยาม (ชื่อของประเทศไทยในสมัยนั้น) จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งคณะราษฎรที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาทหาร ที่ได้ศึกษาและทำงานอยู่ในทวีปยุโรป ซึ่งมีเป็นกลุ่มคนที่มีแนวคิดสนับสนุนการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย เนื่องจากมองเห็นว่าการปกครองประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น มีความล้าสมัยเกินไป และไม่อาจที่จะนำพาให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นด้วยปัญหา ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ไม่ได้รับการแก้ไขในระบอบของการปกครองรูปแบบเดิม จึงเชื่อมั่นว่า หากประเทศมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นรูปแบบใหม่แล้ว จะสามารถแก้ไข ถึงปัญหาดังกล่าวได้และนำพาให้ประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทัดเทียมอารยประเทศ ทางฝั่งตะวันตกได้ ประกอบกับบุคคลของกลุ่มนี้ ได้รับอุดมการณ์ทางการเมืองในรูปแบบใหม่มา ในระหว่างที่กำลังศึกษาและทำงานต่างประเทศอีกด้วย

คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย 2

การเริ่มต้นเหตุการณ์ของ  คณะราษฎร

เหตุการณ์ปฏิวัติสยาม เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ไทย ที่สำคัญเหตุการณ์หนึ่ง ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เคยเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศมาอย่าง ช้านานได้เสียอำนาจส่วนใหญ่ไป อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน พ.ศ. 2475 นั้นการต่อสู้ทางการเมืองของประเทศไทยก็ยังมิได้จบลงไปอย่างสิ้นเชิง จะยังคงมีการต่อสู้ กันระหว่างผู้นำในระบอบเก่า กับกลุ่มระบอบใหม่ หรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในผู้นำคณะราษฎร ด้วยกันเอง จนถึงรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2490 ถือได้ว่าเป็นการล้างอำนาจที่มีทางการเมือง ของคณะราษฎร ไปเสียสิ้น

สมาชิกของกลุ่มที่ได้มีการก่อตัวของคณะราษฎร

คณะราษฎร ในช่วงแรกประกอบด้วยจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 7 คน ได้แก่ 

1. นายปรีดี พนมยงค์ นักเรียนวิชากฎหมาย ในประเทศฝรั่งเศส

2. ร้อยโท แปลก ขีตตะสังคะ นักเรียนวิชาทหารปืนใหญ่ ในประเทศฝรั่งเศส

3. นายแนบ พหลโยธิน นักเรียนวิชากฎหมาย ในประเทศฝรั่งเศส

4. ร้อยตรี ทัศนัย มิตรภักดี นักเรียนวิชาทหารม้า ในประเทศฝรั่งเศส

5. ร้อยโท ประยูร ภมรมนตรี นักเรียนวิชารัฐศาสตร์ ในประเทศฝรั่งเศส   

6. นายตั้ว ลพานุกรม นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

7. นายจรูญ สิงหเสนี ผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝรั่งเศส    

คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย 3

ก่อนการปฏิวัติ (พ.ศ. 2469 – 2475)

พ.ศ. 2469

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – มีการตั้งคณะราษฎร และมีการประชุมครั้งแรกขึ้นที่บ้านพักเลขที่ 9 ถนนซอมเมอราร์ด กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมี 7 คน การประชุมกินเวลานาน 5 วัน และได้ลงมติให้ปรีดี พนมยงค์เป็นประธาน และหัวหน้าคณะราษฎรไปก่อนที่จะมีผู้ที่เหมาะสม

พ.ศ. 2474

วันที่ 19 มิถุนายน – เหตุการณ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช เสนาบดีกระทรวงกลาโหม ลาออกจากตำแหน่ง หลังจากที่มีความขัดแย้งกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต อภิรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเหตุการณ์นี้ได้เปิดโอกาสอย่างมากให้แก่แผนการของคณะราษฎร

พ.ศ. 2475

วันที่ 12 มิถุนายน – กลุ่มคณะราษฎร ได้มีการวางแผนการที่บ้าน ร.ท.ประยูร ภมรมนตรี เพื่อจะดำเนินการควบคุมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่เป็น ผู้สำเร็จราชการรักษาพระนคร


วันที่ 24 มิถุนายน – คณะราษฎร ได้ประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตย ซึ่งในการปฏิบัติการครั้งนั้น มีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าคณะราษฎร

และนี่ก็เป็นเรื่องราวของกลุ่ม คณะราษฎร ที่เป็นเพียงกลุ่มคนเล็กๆ มีสมาชิกอยู่เพียงแค่ 7  คน ในตอนแรกเริ่ม จนได้มีการวางแผนกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของไทย ได้อย่างมาก อันส่งผล มาถึงการเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นต้นแบบให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันอย่างมากอีกด้วย

แหล่งที่มา :

matichonweekly

อ่านต่อที่ สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากอะไร ทำไมถึงเกิดขึ้นกันนะ

เว็บตรงสล็อต

Recent post

ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัย ยุคแรกเริ่มของไทย ซึ่งลักษณะทางการเมืองและ การปกครอง ในยุคอาณาจักรสุโขทัยนั้น จะเป็นอย่างไรบ้าง เรามารู้ไปพร้อม ๆ กันได้เลย 

ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์

อาณาจักรล้านนา ดินแดนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ทางภาคเหนือของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้เอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและมอบความรู้

เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก

สงครามเย็น ถ้าใครได้ฟังชื่อนี้ครั้งแรก คงไม่พ้นจะคิดว่าเป็นการทำสงครามกันในหน้าหนาว สารภาพมานะ ใครเคยคิดแบบนี้บ้าง

ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 สำคัญอย่างไร ไปดูกัน

ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 ถึงแผนการอันเด็ดเดียวของกลุ่ม คณะราษฎร ปี 2475 และย้ำเตือนถึงความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์

รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่ทางเราได้นำมาฝากคุณผู้อ่านกัน จัดว่าเป็นอีกหนึ่งสาระน่ารู้ ที่อ่านได้เพลิน

เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร

อารยธรรม โรมัน มีความโดดเด่นและเป็นรากฐานสำคัญที่มีอิธิพลต่อนุษย์เรา อย่างมาก ทั้งด้านการปกครอง ด้านศิลปะและศาสตร์แขนงต่าง ๆ

เจคืออะไร เทศกาลกินเจ สำคัญอย่างไร ไปดูกัน

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุ้นชินกันดี เกี่ยวกับ เทศกาลกินเจ ที่จะมีการจัดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยการร่วมเทศกาล จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกัน

Tags
5 ประเพณี ภาคเหนือ รู้ไว้ใช่ว่า (1) 10 เรื่อง ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ เกี่ยวกับ ศิลปินคนดัง จัสติน บีเบอร์ (1) 2475 (1) Nirvana (1) คณะราษฎร (1) คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย (1) ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) จัสติน บีเบอร์ (1) ดนตรี (2) ตีแผ่ เหตุการณ์ รัฐประหาร ในไทย (1) บุคคลสำคัญ (7) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์โลก (8) ประวัติศาสตร์ไทย (10) ประวัติ เจงกิส ข่าน (1) ประวัติ เจงกิส ข่าน จักรพรรดิ นักรบ ชาวมองโกล (1) ประเทศไทย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร ไปศึกษากัน (1) ประเพณี ภาคเหนือ (1) ประเพณี ภาคใต้ (1) ปอมเปอี (1) พาไปรู้จัก 5 ประเพณี ภาคใต้ ที่สำคัญ (1) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (1) รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ (1) รัฐประหาร (1) รัตนโกสินทร์ (2) ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 สำคัญอย่างไร ไปดูกัน (1) ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย (1) ศิลปวัฒนธรรม (6) ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์ (1) สงคราม (5) สงครามต่อต้านอเมริกา (1) สงครามเย็น (2) สงครามเย็น เวียดนาม หรือ สงครามต่อต้านอเมริกา เป็นอย่างไร ไปดูกัน (1) อาณาจักรล้านนา (1) อาณาจักรสุโขทัย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรม โรมัน (1) เจคืออะไร เทศกาลกินเจ สำคัญอย่างไร ไปดูกัน (1) เจงกิส ข่าน (1) เทศกาลกินเจ (1) เทศกาลไหว้พระจันทร์ (1) เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร (1) เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก (1) เหตุการณ์สำคัญ (6) ไขความลับ เมืองปริศนา ปอมเปอี (1)