ความลับอารยธรรมจีน และสมัยราชวงศ์ต่างๆใน ประวัติศาสตร์จีน

ประวัติศาสตร์จีน

ประเทศจีนนั้นถือเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมาอย่างยาวนานมากที่สุดประเทศ หนึ่งก็ว่าได้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าได้นั้นบ่งชี้ว่าอารยธรรมจีน เกิดขึ้น และมีอายุถึง 5,000 ปี โดยรากฐานสำคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้าง ระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดของลัทธิขงจื๊อขึ้นมา ประมาณศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช ประวัติศาสตร์จีน มีทั้งช่วงที่ยังเป็นปึกแผ่น และที่แตกเป็น หลายอาณาจักรสลับกันไป และในบางครั้งได้ถูกปกครองจากชนชาติอื่น

วัฒนธรรมของจีนนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงมาก ต่อชาติอื่น ๆ ในแถบทวีปเอเชีย ซึ่งถูกถ่ายทอดไปโดนทั้งการอพยพ, การค้า และการได้ยึดครอง อารยธรรมจีน สมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้น มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญอยู่ 2 แหล่ง คือ

1 ลุ่มแม่น้ำฮวงโห ได้พบความเจริญที่เรียกกันว่า วัฒนธรรมหยางเชา(Yang Shao) จะพบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผา โดยมีลักษณะที่สำคัญ คือ เครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นลายเขียนสี มักจะเป็นลายเรขาคณิต นก สัตว์ต่างๆ และยังพบใบหน้ามนุษย์ด้วย โดยสีที่ใช้คือ สีดำ หรือสีม่วงเข้ม ทั้งนอกจากนี้ยังมี การพิมพ์ลวดลาย หรือสลักลายให้เป็นรูปลายจักสาน, ลายเชือกทาบ

2 ลุ่มน้ำแยงซี (Yangtze) พบในบริเวณมณฑลชานตุง เรียกว่า วัฒนธรรมหลงซาน (Lung Shan) โดยพบหลักฐานเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีลักษณะสำคัญ คือ เครื่องปั้นดินเผานี้จะมีเนื้อละเอียด มีสีดำขัดมันเงา คุณภาพดี เนื้อบางและทนทาน เป็นภาชนะ 3 ขา

ประวัติศาสตร์จีน 1

สมัย ประวัติศาสตร์จีน นั้นแบ่งได้ 4 ยุคสมัย คือ

1 ประวัติศาสตร์จีนสมัยโบราณ โดยเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชาง สิ้นสุดที่สมัยราชวงศ์โจว

2 ประวัติศาสตร์จีนสมัยจักรวรรดิ โดบเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิ๋น ไปจนถึงปลายราชวงศ์ชิง

3 ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ โดยเริ่มที่ปลายราชวงศ์ชิง ไปจนถึงการปฏิวัติเข้าระบอบสังคมนิยม

4 ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย โดยที่เริ่มตั้งแต่จีนได้ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าระบอบสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์มาจนถึงปัจจุบันนี้

อารยธรรมจีน ในสมัยราชวงศ์ต่าง ๆ ของ ประวัติศาสาตร์จีนมีดังนี้

1. ราชวงศ์ชาง ซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของจีน

– มีการปกครองในแบบ ‘นครรัฐ’

– มีการประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรก ได้พบจารึกบนกระดองเต่า และกระดูกของวัว เรื่องที่จารึกส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการทำนายโชคชะตา จึงเรียกว่า ‘กระดูกเสี่ยงทาย’

– มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ

2. ราชวงศ์โจว

– แนวความคิดการปกครองนั้น เชื่อเรื่องกษัตริย์นั้นเป็น โอรสแห่งสวรรค์ ที่สวรรค์ได้มอบอำนาจให้มาปกครองมนุษย์ เรียกกันว่า “อาณัตแห่งสวรรค์”

– เริ่มต้นยุคของศักดินาจีน

– ได้เกิดลัทธิขงจื๊อ ที่มีแนวทางที่เป็นแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม

– เน้นความสำคัญในด้านการศึกษา

– เกิดลัทธิเต๋าขึ้น โดยเล่าจื๊อ ที่ได้มีแนวทางมุ่งเน้นการดำเนินชีวิตเรียบง่าย ไม่ต้องมีระเบียบแบบแผน เน้นปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ

ลัทธินี้ถือว่ามีอิทธิพลมากต่อศิลปิน นักกวี และจิตรกรจีน โดยคำสอนทั้งสองลัทธินั้นสามารถเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน

3. ราชวงศ์จิ๋น หรือฉิน

– จักรพรรดิยิ่งใหญ่ที่สามารถรวมดินแดนของจีนให้เป็นจักรวรรดิ ได้เป็นครั้งแรกคือ พระเจ้าชิวั่งตี่ หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ และเป็นผู้ทำให้เกิดการสร้างกำแพงเมืองจีน

– มีการใช้เหรียญกษาปณ์ และมีมาตราชั่ง ตวง วัด

4. ราชวงศ์ฮั่น

– เป็นยุคทองในด้านการค้าของประเทศจีน โดยมีการค้าขายกับอาณาจักรโรมัน อินเดีย และอาหรับ ก่อให้เกิดเส้นทางการค้าที่มีชื่อเรียกว่า เส้นทางสายไหม(Silk Road)

– ลัทธิขงจื๊อ กับคำสอนที่ถูกนำมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศจีน

– มีการสอบคัดเลือกนำบุคคลเข้ารับราชการ โดยเรียกกันว่า จอหงวน (狀元)

ประวัติศาสตร์จีน  2

5. ราชวงศ์จิ้น

– เปิดโอกาสให้เหล่าบรรดานักปราชญ์ ผู้มีความรู้จำนวนมากเดินทางอพยพเข้ามาด้วย จึงทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทางใต้ได้มากขึ้น เกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรมและสังคมประเพณีขึ้นมา รวมถึงงานฝีมือของทางเหนือและทางใต้ก็มีการผสมผสานกลมกลืนกัน จึงทำให้งานฝีมือในยุคจิ้นตะวันออกมีความก้าวหน้า นอกจากนั้น นับตั้งแต่ราชวงศ์วุ่ย ของโจโฉ ในยุคสามก๊กเป็นต้นมา ประเทศจีนก็ได้มีวิวัฒนาการทางด้านตัวอักษรไปอย่างก้าวกระโดด เมื่อถึงยุคจิ้นตะวันออก จึงถือกำเนิดปราชญ์ กวี และนักเขียนพู่กันจีนอันมีชื่อมากมาย อาทิ เซี่ยหลิงยุ่นว์ เถาหยวนหมิง หวังซีจือ เป็นต้น และได้มีการปฏิรูปถึงรูปแบบการเขียนกาพย์กลอนครั้งใหญ่ ได้วางรากฐานให้กับการวิวัฒนาการไปสู่ยุคทองของวรรณคดีจีนในสมัยราชวงศ์สุยและถัง ในเวลาต่อมา

6. ราชวงศ์สุย

– เป็นยุคแตกแยก ที่แบ่งเป็นสามก๊ก

– มีการขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำฮวงโหกับแม่น้ำแยงซี เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการคมนาคม

7. ราชวงศ์ถัง

– อันได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมจีนก็ว่าได้ โดยนครฉางอานถือเป็นศูนย์กลางของซีกโลกตะวันออกในสมัยนั้น

– ทางด้านพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง พระภิกษุ(ถังซำจั๋ง) ได้เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎก ณ ชมพูทวีป

– ถือเป็นยุคทองของนักกวีนิพนธ์จีน โดยมีกวีคนสำคัญ เช่น หลี่ไป๋ หวางเหว่ย ตู้ฝู้ และศิลปะแขนงต่างๆมีความรุ่งเรือง

8. ราชวงศ์ซ้อง

– มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการเดินเรือสำเภา

– รู้จักใช้เข็มทิศ และรู้จักใช้ลูกคิด และประดิษฐ์แท่นพิมพ์หนังสือ

-รักษาโรคภัยด้วยศาสตร์การฝังเข็ม

9. ราชวงศ์หยวน

– เป็นราชวงศ์ของชาวมองโกลที่ได้เข้ามาปกครองจีน โดยฮ่องเต้องค์แรกคือ กุบไลข่าน หรือ หงวนสีโจ๊วฮ่องเต้ นั่นเอง

– ชาวตะวันตกได้เข้ามาติดต่อค้าขายมากขึ้น พ่อค้าคนสำคัญ เช่น มาร์โคโปโล พ่อค้าชาวเมืองเวนีส ของอิตาลี

10. ราชวงศ์หมิง

– วรรณกรรม ยุคที่นิยมการเขียนนวนิยายที่จะใช้ภาษาพูดมากกว่าการๆจะใช้ภาษาเขียน โดยมีนวนิยายที่สำคัญ ๆ ได้แก่ สามก๊ก และไซอิ๋ว

– ส่งเสริมการสำรวจถึงเส้นทางเดินเรือทางทะเล

– สร้างพระราชวังหลวงในปักกิ่ง หรือที่เรียกว่าพระราชวังต้องห้าม (Forbidden City)

11. ราชวงศ์ชิง

– เป็นราชวงศ์จากเผ่าแมนจู ที่เป็นยุคที่จีนเสื่อมถอยจากความเจริญในทุกด้าน

เริ่มมีการถูกรุกรานจากชนชาติตะวันตก เช่น จากสงครามฝิ่น ซึ่งจีนได้พ่ายแพ้ให้กับอังกฤษ จนต้องถูกลงนามในสนธิสัญญานานกิง ส่วนปลายยุคราชวงศ์ชิงพระนางซูสีไทเฮาเข้ามามีอิทธิพลอย่างมากในการบริหารประเทศ

ประวัติศาสตร์จีน  4

จากนั้น ประเทศจีนก็เข้าสู่ยุคสาธารณรัฐ และยุคคอมมิวนิสต์

ประวัติศาสตร์จีน ในปลายยุคราชวงศ์ชิง ดร.ซุนยัตเซ็น ได้จัดตั้งสมาคมสันนิบาตขึ้นเพื่อล้มล้างราชวงศ์ชิง โดยได้ประกาศลัทธิไตรราษฎร์ อันประกอบด้วย นโยบายปฏิวัติ คือ โค่นล้มราชวงศ์แมนจูลง และได้จัดตั้งรัฐบาลประชาชน จัดตั้งรัฐบาลขึ้นตามระบอบสาธารณรัฐ ได้จัดสรรที่ดินให้กับประชาชน และได้ก่อตั้งพรรคชาตินิยม หรือพรรคก๊กมินตั๋ง ขึ้นมาในที่สุด หลังจากนั้นได้มีการแย่งชิงอำนาจและการปกครองขึ้นหลายครั้ง จนมาถึง เหมา เจ๋อตุง ผู้สถาปนา “สาธารณรัฐประชาชนจีน” ขึ้นมา และปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ ที่มีการจัดระเบียบสังคมใหม่ โดยเรียกว่า การปฏิวัติทางวัฒนธรรม เพื่อที่จะต่อต้านจารีตศักดินาแบ่งชนชั้น และหลังจากที่ เหมา เจ๋อตุง เสียชีวิต เติ้งเสี่ยวผิง ได้ขึ้นเป็นผู้นำจีนแทน และประกาศพัฒนาประเทศด้วย นโยบายสี่ทันสมัย คือ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยยอมอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในประเทศ รวมถึงผ่อนปรนวิถีการดำเนินชีวิตของประชาชนให้คลายความเข้มงวดลง เป็นรูปแบบสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

อ่านบทความ ประวัติศาสตร์สุโขทัย จุดเริ่มต้นอาณาจักรและลำดับ การปกครอง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

สล็อตเว็บตรง

ufabetflix285

เว็บสล็อตแตกง่ายที่สุด

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (11) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (14) ประวัติศาสตร์ไทย (16) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo