ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ศึกษาหลากหลายวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ศึกษาหลากหลายวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย 1

ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนดอกซากุระ ความฝันของใครหลายคนที่อยากบินลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศที่มีสถานที่เก่าแก่ให้ชมมากมาย แถมยังมีธรรมชาติที่สวยงาม ใครจะรู้ว่าก่อนจะมาเป็นปัจจุบันได้ ญี่ปุ่นได้ผ่านช่วงยุคสมัยมานานขนาดไหนและแต่ละช่วงรุ่งเรืองด้านไหนบ้าง วันนี้แอดจึงจะพาเพื่อนๆไปอ่านข้อมูลของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ในแต่ละช่วงแต่ละสมัยว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง 

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ศึกษาในแต่ละช่วงยุคสมัย ของดินแดนซารุกะแห่งนี้

ย้อนความไปเมื่อ 100,000 ปีมาแล้ว ประเทศญี่ปุ่น เดิมทีเป็นเพียงหมู่เกาะญี่ปุ่นเท่านั้น ผู้คนได้มาอยู่อาศัยกัน เพราะยังอยู่ในแผ่นดินของทวีปเอเชีย ทำให้เกิดยุคต่างๆมากมาย ทั้งยุคหินเก่า ด้วยการออกล่าสัตว์ป่า ในยุคหินใหม่ ที่เริ่มมีการผลิตเครื่องใช้ โดยทำมาจากหินด้วยฝีมือของมนุษย์นั้นเอง ทำให้เกิดวิวัฒนาการและพัฒนาการเรื่อยมา ทำให้วันนี้แอดจะมาไล่เรียงแต่ละยุคให้เพื่อนๆได้ทราบว่า ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั้นมีกี่ยุคกี่สมัยนั้นเอง

ยุคสมัยของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ยุคโบราณ (ก่อนประวัติศาสตร์ – ค.ศ. 250)

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ศึกษาหลากหลายวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย 2

จะแบ่งออกเป็น 3 ยุคสมัยด้วยกัน ดังนี้

 1. ยุคหิน 

ในยุคนี้เป็นช่วงที่เริ่มมีผู้คนเข้ามาอาศัยในหมู่เกาะญี่ปุ่นแรกๆ จะเริ่มนับเป็นยุคหิน ด้วยยุคนี้จะเกินการล่าสัตว์และเก็บของป่า เพื่อประทังชีวิตเป็นหลัก

 1. ยุคโจมง 

ในยุคนี้จะเริ่มมีการทำเครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้น เป็นช่วงที่เกิดมา 10,000 ปีที่ผ่านมา โดยการดำรงชีวิตจะเริ่มจากการนำหินมาทำเป็นเครื่องใช้ต่างๆ เริ่มมีการทำธนูเพื่อล่าสัตว์เกิดขึ้นอีกด้วย เอกลักษณ์ของยุคนี้จะดูได้จากตัวเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์ของเชือกที่เป็นลวดลายสวยงามบนเครื่องปั้น ซึ่งในปัจจุบันก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่มาจากยุคนี้ สามารถหาชมกันได้เลย

 1. ยุคยะโยอิ 

ญี่ปุ่นยุคโบราณในยุคยะโยอิ เป็นช่วงในปี 300 ก่อน ค.ศ. – ค.ศ. 250 ซึ่งคำว่ายะโยอิมาจากแขวงหนึ่งในเขตบุงเกียว กรุงโตเกียว เป็นสถานที่ที่ค้นพบชิ้นส่วนหลักฐานของยุคนี้นั้นเอง เดิมที่ในยุคนี้จะเริ่มทำการเกษตรกันแล้ว ปลูกข้าวไว้กินกัน ด้วยในช่วงนั้นชาวจีนเริ่มอพยพกันมา ทำให้ชาวญี่ปุ่นเริ่มมีความรู้จากการตีเหล็ก โดยใช้เหล็กทำนา ทำดาบในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ และเริ่มมีการแบ่งชนชั้นในการปกครอง

ยุคกลาง (ค.ศ. 250 – 1603)

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ศึกษาหลากหลายวัฒนธรรมแต่ละยุคสมัย 3

จะแบ่งออกเป็น 7 ยุคสมัยด้วยกัน ดังนี้ 

 1. ยุคโคะฟุง

ด้วยยุคกลางญี่ปุ่นเริ่มมีการปกครองเข้ามา ทำให้ในยุคโคะฟุงมีสถานที่ศูนย์กลางอยู่ที่ราบยะมะโตะ เริ่มมีการถ่ายทอดอารยะธรรมของจีนเข้ามาด้วยการดูดาราศาสตร์ ดูปฏิทิน นำศาสนาพุทธและขงจื้อเข้ามาในญี่ปุ่น เมื่อเมืองเริ่มเจริญรุ่งเรืองด้านการค้าก็เกิดขึ้นกับอาณาบนคาบของเกาหลีมากยิ่งขึ้น และเริ่มมีตัวอักษรเข้ามาจากจีนมาเป็นสื่อกลาง

 1. ยุคอะซึกะ

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในยุคอะซึกะ (ค.ศ. 592 – 710) มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวะนะระ ด้วยยุคกลางทำให้ในยุคอะซึกะมีการปกครองโดยเอาของจีนมาปกครอง โดยญี่ปุ่นส่งคณะราชทูต ไปเจริญไมตรีกับจีนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 6 ราชวงศ์สุยของจีน นอกจากการปกครองแล้วยังเอาพวกนวัตกรรมของจีนเข้ามาด้วย

 1. ยุคนะระ

ในยุคนี้เกิดการตั้งเมืองหลวงญี่ปุ่นครั้งแรกที่ “เมืองเฮโจเกียว” เป็นเมืองหลวงโบราณหรือเมืองหลวงในในยุคนะระนั้นเอง ตั้งอยู่ที่จังหวัดนาระ ประเทศญี่ปุ่น อย่างที่ทราบกันดีว่าในยุคกลางนำอารยธรรมมาจากจีน หารออกแบบเมืองหลวงก็เช่นกัน เลียนแบบมาจากเมืองฉางอาน ของประเทศจีน

 1. ยุคเฮอัง

ในยุคเฮอังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเกิดการล่มสลายในยุคนะระ ซึ่งในยุคนี้จะเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 794 – 1192 มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเกียวโตในปัจจุบันนั้นเอง ในส่วนของอารยธรรมญี่ปุ่นเริ่มเป็นแบบญี่ปุ่นแล้ว นำของจีนออกไปบางส่วน ทำให้ญี่ปุ่นเริ่มมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว แต่ในยุคนี้ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 11 เกิดการแย่งชิงตำแหน่งการปกครองกันในตระกูล ทำให้ตระกูลฟุจิวะระอยู่อำนาจการปกครองนั้นเอง

 1. ยุคคะมะกุระ

ในยุคคะมะกุระ เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1192 – 1333 อำนาจการปกครองตกไปอยู่ในตระกูลมินะโมะโตะ อีกทั้งยังเป็นยุคที่ซามูไรญี่ปุ่นเฟื่องฟูอย่างมาก ด้วยการปกครองจะตกอยู่ในตำแหน่งโชกุนและรองลงมาเป็นไดเมียว เมื่อเวลาผ่านไปทำให้การปกครองตกไปอยู่ในตระกูลโฮโจแทนในปี ค.ศ. 1213 และมีการก่อสงครามกันในสมัยราชวงศ์หยวนทางตอนเหนือที่เกาะคิวซู

 1. ยุคมุโระมะจิ

ในยุคนี้ของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามา ซึ่งประเทศแรกเป็นประเทศโปรตุเกสนั้นเอง ในยุคนี้ทำให้ระบอบการปกครองแบบโชกุนเกิดการเสื่อมลง ทำให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น ใช้เวลานานถึง 100 ปีเลย แต่ในส่วนของวัฒนธรรมที่ยังส่งผลถึงปัจจุบัน อาทิ การชงชา การจัดสวนญี่ปุ่น และเริ่มมีศาสนาคริสต์เข้ามา

 1. ยุคอะซุจิโมโมะยะมะ

ในยุคนี้ก็ยังเกิดสงครามที่มีผลมาจากระบอบของโชกุนเริ่มเสื่อมลง แต่ในส่วนของวิวัฒนาการการพัฒนาในยุคนี้มีการพัฒนาในด้านสิ่งทอ การชงชา ภาพวาดญี่ปุ่น พวกเครื่องเงินเซรามิก

ยุคใหม่ (ค.ศ. 1603 – ปัจจุบัน)

จะแบ่งออกเป็น 2 ยุคสมัยด้วยกัน ดังนี้

 1. ยุคเอโดะ

ยุคเอโดะ อยู่ในช่วง ค.ศ. 1853 หลังจากที่ได้ทำสงครามกันมาอย่างยาวนาน ในยุคนี้จึงมีการเปลี่ยนเมืองหลวงจากเกียวโตมาเอโดะ หรือกรุงโตเกียวในปัจจุบันนั้นเองในปี ค.ศ. 1603 ทำให้ในยุคนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง แม้กระทั่งตระกูลที่ขึ้นปกครองคือตระกูล Tokugawa โดยม IeyasuTokugawa เป็นโชกุนคนแรก ทำให้ในยุคนี้เกิดการวางแผนใหม่ทั้งการเป็นอยู่ สังคม การเมืองนั้นเอง

โดยประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่าในช่วงยุคนี้ทำให้คนญี่ปุ่นตอนใต้เกิดการย้ายศาสนาไปคริสต์กันไปเป็นจำนวนมาก และด้วยช่วงนั้นเกิดการปกครองทำให้โชกุนออกคำสั่งไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น นอกจากพ่อค้าชาวเนเธอร์แลนด์เท่านั้น ในสมัยนั้นอยู่ที่เมืองท่าของเมืองนางาซากินั้นเอง และทำให้ญี่ปุ่นเริ่มไม่รับอิทธิพลจากต่างชาติและเริ่มมีอารยธรรมเป็นของตัวเอง

 1. ยุคเมจิ

ในยุคของเมจิ จะเริ่มต้นเมื่อ ค.ศ. 1853 เป็นยุคที่ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามากดดันประเทศญี่ปุ่น ทำให้การปิดประเทศของญี่ปุ่นในยุคเอโดะช่วงปี ค.ศ. 1603 –1868 เป็นเวลาอันยาวนานถึง 265 ปี เริ่มเปิดประเทศอีกครั้ง เนื่องจาก สหรัฐอเมริกาเริ่มเข้ามาทำสัมพันธไมตรีด้วยลงนามในสนธิสัญญาเพื่อผูกสัมพันธไมตรีญี่ปุ่น และในปีเดียวกันญี่ปุ่นก็ได้ทำกับประเทศรัสเซีย อังกฤษ และเนเธอแลนด์ด้วย

เมื่อญี่ปุ่นทำการเปิดประเทศทำให้ระบบการปกครองของตระกูลโตกุกะวะอิทธิพลของโชกุนได้สิ้นอำนาจลง และคืนอำนาจให้กับพระจักรพรรดิ และเมืองหลวงจากชื่อเอโดะก็มาเป็นชื่อโตเกียวนั้นเอง ซึ่งมีความหมายที่ว่า “เมืองหลวงแห่งทิศตะวันออก” และยังมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ทั้งระบอบการเมือง การใช้ระบบรัฐธรรมนูญ การตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมา

ดังนั้น ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น เริ่มขึ้นจากยุคหินที่คนได้อพยพมาใช้ชีวิตถิ่นฐานในหมู่เกาะญี่ปุ่น เริ่มจากการหาของป่า ล่าสัตว์ เริ่มดำรงชีวิตการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้ของต่างๆ เริ่มมีการอพยพจากคนจีนในแผ่นดินใหญ่เข้ามามีอิทธิพล ทำให้วิวัฒนาการของญี่ปุ่นเปลี่ยนไปทั้งการเมือง ศาสนา เริ่มเข้าสู่ยุคของการปกครองจากตระกูลต่างๆ และสุดท้ายยุคใหม่เริ่มเปิดประเทศอีกครั้งโดยทำการค้ากับชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น เริ่มเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของโชกุน เข้ามาเป็นระบบจักรพรรดิ มีการเมือง การเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้นเอง

ขอบคุณรูปจาก

www.pinterest.com

อ่านต่อที่ ประวัติศาสตร์โลก

ufabet เว็บหลัก

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (13) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (2) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (17) ประวัติศาสตร์ไทย (17) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo