ตามศึกษาแต่ละยุค ของ ประวัติศาสตร์เกาหลี

ตามศึกษาแต่ละยุค ของ ประวัติศาสตร์เกาหลี 1

ในบริเวณที่ตั้งของประเทศเกาหลี  ที่ คาบสมุทรเกาหลีนั้นเป็นดินแดนที่มีความเป็นมาทาง ประวัติศาสตร์เกาหลี ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มแต่ที่เป็นดินแดนของผู้คนหลากของเผ่าพันธุ์ จนกระทั่งรวมผู้คนได้ตัวขึ้นเป็นอาณาจักรเล็ก ๆ ต่อมาถูกนั้นได้ถูกจีนยึดครอง และเมื่อได้เอกราชจากจีนแล้ว คาบสมุทรเกาหลีที่ประกอบด้วยสามอาณาจักสำคัญ ที่ก่อนจะรวมตัวกันมาเป็นอาณาจักรเดียวและมีการปกครองด้วยราชวงศ์ 2 ราชวงศ์ ต่อมา จนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองให้เป็นอาณานิคมจนถึงเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และตามมาด้วยการเกิดสงครามเกาหลีที่ทำให้ต้องแบ่งประเทศเป็น 2 ประเทศ อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน ก็คือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ซึ่งยังคงมีความพยายามที่จะรวมประเทศ ทั้งสองแต่ยังทำไม่สำเร็จและในหน้า ประวัติศาสตร์ เกาหลี นั้น แบ่งยุคสมัยออกได้ดังนี้ 

ตามศึกษาแต่ละยุค ของ ประวัติศาสตร์เกาหลี 2

ยุคเผ่า

ประวัติศาสตร์ เกาหลี ในยุคแรกกับดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีนี้ ประกอบด้วยผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ โดยเผ่าแรกที่ปรากฏคือเผ่าโชซอนโบราณ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือ และเรืองอำนาจในช่วงพ.ศ. 143 – 243 ในส่วนของเผ่าอื่นได้แก่เผ่าพูยอ อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำซุงคารีทางแมนจูเรียเหนือ และเผ่าโกคูรยอที่อยู่ระหว่างแม่น้ำพมาก และแม่น้ำอัมนูก และเผ่าโอกจออยู่บริเวณมณฑลฮัมกยอง ชนเผ่าทงเยอยู่บริเวณมณฑลคังวอน และเผ่าสามฮั่นคือ มาฮั่น ชินฮั่น และพยอนฮั่น นั้นจะอยู่ที่อยู่บริเวณแม่น้ำฮั่นและแม่น้ำนักดงทางภาคใต้ของคาบมสมุทรเกาหลี

พระมหากษัตริย์ในตำนาน

ประวัติศาสตร์ เกาหลี ตามตำนานที่เป็นที่แพร่หลายกันในประเทศเกาหลีที่เล่าถึงการกำเนิด ของชนชาติตนเอาไว้ว่า เจ้าชายฮวางวุง โอรสของเทพสูงสุดบนสวรรค์นั้นได้ลงมาสร้างเมือง ที่ภูเขาแตแบกซาน ได้แต่งงานกับหญิงสาวที่มีการกำเนิดจากหมี และมีโอรสชื่อตันกุน ต่อมาได้เป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรโชซอนโบราณขึ้น เมื่อ ปี 1790 ปีก่อนพุทธศักราช

ในดินแดนคาบสมุทรเกาหลีที่ตกเป็นเมืองขึ้นจีนเมื่อปี พ.ศ. 434 เมื่อตอนที่จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ หรือ กวนอู่ตี้ ผู้ปกครองแห่งราชวงศ์ฮั่น ยกทัพเข้ามาทำการยึดครองดินแดนของอาณาจักรโชซอนโบราณ และได้แบ่งเกาหลีออกเป็น 4 มณฑล คืออาณาจักรนังนัง ชินบอน อิมดุน และฮยอนโท แต่อย่างไร ก็ตาม จีนปกครองมณฑลนังนังอย่างจริงจังอยู่เพียงมณฑลเดียว ส่วนของมณฑลอื่น ๆ จึงค่อย ๆ แยกตัวเองเป็นเอกราช จนในปี พ.ศ. 856 ชนเผ่าโคกุรยอได้เข้ายึดครองมณฑลนังนัง และได้ขับไล่จีน ออกไปได้สำเร็จ จากการตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนั้นทำให้เกาหลี ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มาจาก จีนมากเลยทีเดียว เช่น ตัวอักษรและศาสนา (พุทธและขงจื้อ)

ตามศึกษาแต่ละยุค ของ ประวัติศาสตร์เกาหลี3

ยุคสามก๊ก ราชอาณาจักรทั้ง 3 ของเกาหลี

ประวัติศาสตร์ เกาหลี หลังจากที่กอบกู้ดินแดนและเมื่อเป็นเอกราชจากจีน ดินแดนเกาหลีในขณะนั้น ได้แบ่งเป็น 3 อาณาจักรด้วยกันคือ อาณาจักรโกคูรยอ ทางภาคเหนือ เผ่าโคกุรยอที่เริ่มเข้มแข็ง มากขึ้นเมื่อครั้งที่ราชวงศ์ฮั่นของจีนล่มสลาย และยังสามารถขยายอำนาจเข้ายึดครองมณฑลนังนัง จากการปกครองของจีนได้เมื่อ ปี พ.ศ. 856 ส่วนของอาณาจักรแพกเจ ชนเผ่าแพกเจซึ่งเป็นเผ่าย่อยของเผ่าพูยอที่ได้อพยพลงใต้ ก็เข้ายึดครองอาณาจักรอื่น ๆ รวมทั้งอาณาจักรเดิมของเผ่าฮั่นด้วย ตังเป็นอาณาจักรเมื่อ พ.ศ. 777 อาณาจักรชิลลา ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี เริ่มพัฒนาขึ้นจากเผ่าซาโร แต่อาณาจักรนี้เองก็ไม่เข้มแข็งมากนักในช่วงแรก ดำเนินนโยบายด้วยการเป็นมิตรกับอาณาจักร โคกุรยอตลอดจนกระทั่งหลังสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอาณาจักรโคกุรยอกับแพกเจ อาณาจักรชิลลาจึงได้เข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งสามารถยึดครองลุ่มแม่น้ำฮั่นและลุ่มแม่น้ำนักดง จากการเป็นอาณาจักรแพกเจได้

ตามศึกษาแต่ละยุค ของ ประวัติศาสตร์เกาหลี 4

ยุคอาณาจักรเอกภาพ อาณาจักรซิลลา

ประวัติศาสตร์ เกาหลี เมื่ออาณาจักรชิลลาได้เข้มแข็งขึ้น อาณาจักแพกเจจึงหันไปทำการผูกมิตรกับ อาณาจักรโกคูรยอ ส่วนอาณาจักรชิลลานั้นหันไปผูกมิตรกับราชวงศ์สุยและกับราชวงศ์ถังของจีน ทำให้มีกองกำลังผสมระหวางจีนและชิลลาที่ยึดครองอาณาจักรแพกเจได้เมื่อปี พ.ศ.1203 และเข้ายึดครองอาณาจักรโกคูรยอได้ใน พ.ศ.1211 ตอนนั้นโดนจีนเข้ามาปกครองอาณาจักรโกคูรยอ อยู่ในช่วงแรก ต่อมาอาณาจักรชิลลากับราชวงศ์ถังได้เกิดขัดแย้งกันขึ้น อาณาจักรชิลลาจึงมีการ เข้ายึดอาณาจักรโกคูรยอมาจากจีนและเข้าปกครองคาบสมุทรเกาหลีไว้อย่างเด็ดขาดเมื่อ พ.ศ.1278 ช่วงนั้นอาณาจักรชิลลาเจริญสูงสุดในยุคกษัตริย์คยองตอก หลังจากนั้นก็ได้เสื่อมลงโดยสาเหตุหลักนั้นมาจากที่เกิดความขัดแย้งในหมู่เชื้อพระวงศ์และเกิดการปฏิวัติขึ้นอยู่บ่อยครั้ง กลุ่มชาวนาและกลุ่มอำนาจท้องถิ่นต่าง ๆ ที่รู้สึกว่าถูกกดขี่ข่มเหง ได้รวมกำลังกัน ทำการต่อต้านอำนาจรัฐ วังกอน โดยผู้นำกลุ่มต่อต้านคนหนึ่ง ได้เข้ายึดอำนาจและสถาปนาราชวงศ์ โครยอขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.1478

ยุคอาณาจักรเหนือใต้

ประวัติศาสตร์ เกาหลี ครั้งเมื่ออาณาจักรโกคูรยอและอาณาจักรแพกเจนั้นได้ถูกอาณาจักรชิลลา ตีจนแตกพ่ายไปแล้วนั้น มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่รวบรวมชาวบ้านที่เป็นชาวโกคูรยอรวมกัน หลังจากที่ถูกทัพชิลลาโจมตีแล้วได้อพยพขึ้นทางเหนือ แล้วก่อตั้งอาณาจักรใหม่ขึ้นมามีชื่อว่า อาณาจักรบัลแฮ แล้วทางใต้ก็มีอาณาจักรชิลลาที่ได้รวมแผ่นดินของอาณาจักรโกคูรยอ อาณาจักรแพกเจ และด้วยอาณาจักรชิลลาเดิมเข้าด้วยกันแล้วเรียกขานอารณาจักรนี้ว่า อาณาจักรชิลลา ในยุคนี้จึงมีสองอาณาจักรที่ปกครองอยู่ทางเหนือคืออาณาจักรบัลแฮ ที่ได้สืบต่อจากอาณาจักรโกคูรยอดั้งเดิม และทางใต้ที่มีอาณาจักรชิลลาที่เป็นการรวมอาณาจักร โกคูรยอเดิม กับอาณาจักรแพกเจเดิมและอาณาจักรชิลลาเดิม เข้าด้วยกันเป็นอาณาจักรเดียว จึงเรียกยุคนี้กันว่า ยุคอาณาจักรเหนือใต้

ยุคอาณาจักรโครยอ

ประวัติศาสตร์เกาหลี เกิดจากที่ วังฮูมาสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์แทโจแห่งราชวงศ์โคเรียว เมื่อ ปี พ.ศ. 1486 อาณาจักรนี้มีความเจริญสูงสุดในสมัยกษัตริย์มุนจง ยุคนี้เป็นยุคที่ได้รับการส่งเสริม พระพุทธศาสนาและมีการทำสงครามกับพวกญี่ปุ่นและชาวมองโกล ได้ถูกจีนเข้าควบคุมใน สมัยของราชวงศ์หยวน จนเมื่ออำนาจของราชวงศ์หยวนได้อ่อนแอลง อาณาจักรโครยอต้องพบกับอีกปัญหาคือโจรสลัดญี่ปุ่นและการรุกรานของราชวงศ์หมิงจากจีน จนในที่สุดทำให้ฝ่ายทหารมีอำนาจมากขึ้นจนสามารถนำไปสู่การยึดอำนาจของนายพล อีซองกเย และสถาปนาราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 1935

ยุคราชวงศ์โชซอน

ประวัติศาสตร์เกาหลี ว่ามีการบันทึกของยุคนี้คือ นายพล ลี ซองเก ได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ แทโจแห่งราชวงศ์โชซอน โดยในสมัยนี้เองส่งเสริมลัทธิขงจื้อให้เป็นลัทธิหลักประจำชาติ และเริ่มลดในส่วนของอิทธิพลของพุทธศาสนา ซึ่งสมัยกษัตริย์เซจงมหาราช นั้นได้ทรงประดิษฐ์ อักษรฮันกึลขึ้นมาใช้แทนอักษรจีน ประเทศเกาหลีมีความขัดแย้งกับชาติตะวันตกอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของคริสต์ศาสนาและความแตกแยกกันในหมู่ขุนนางทำให้ราชวงศ์นี้เสื่อมตัวลง จนถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองและล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์ไปในที่สุดนั่นเอง

และนี่ก็เป็นเรื่องราวในบันทึกหน้า ประวัติศาสตร์เกาหลี ที่มีการแบ่งยุคสมัยเอาไว้ตามเรื่องราว ที่เกิดขึ้นในประเทศ ให้เราได้ศึกษากันนั่นเอง

แหล่งที่มา : ประวัติศาสตร์เกาหลี ,ประวัติศาสตร์เกาหลี

อ่านต่อที่ เหตุการณ์สำคัญ

เว็บตรงสล็อต

ufabet เว็บหลัก

สล็อตแตกง่ายเว็บตรง

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (11) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (14) ประวัติศาสตร์ไทย (16) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo