เมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของภาคเหนืออย่าง “เชียงใหม่” มี ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นมาอย่างไร

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นมาอย่างไร

เชียงใหม่ นับเป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรื่องที่สุดของภาคเหนือของประเทศไทย โดยเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในหน้าประวัติศาสตร์เชียงใหม่ นั้น เชียงใหม่มีความเป็นมาอย่างไรกัน ถึงได้มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าจังหวัดอื่น แบบนี้  เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเถอะ

เชียงใหม่ นับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยในตำนานแรก ๆ ที่ได้กล่าวถึงเชียงใหม่นั้น จะเป็นตำนานว่าด้วยพระธาตุในล้านนา โดยกล่าว ถึงลัวะว่าเป็นชนกลุ่มพื้นเมืองมาก่อน และตำนานมูลศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ และจามเทวี วงศ์ ได้กล่าวเปรียบเทียบลัวะ ว่าเป็นคนเกิดมาในรอยเท้าสัตว์ ด้วยเหตุที่ว่าลัวะถือเอารูปสัตว์มาเป็นสัญลักษณ์ ส่วนตำนานรุ่นหลังอย่าง ตำนานสุวรรณคำแดงหรือตำนานของเสาอินทขิล  เล่าว่าลัวะนั้นเป็นผู้ที่สร้าง เวียงเจ็ดลิน เวียงสวนดอก และเวียงนพบุรีหรือเชียงใหม่ขึ้นมา ด้วยเหตนี้ ลัวะจึงน่าจะเป็นชนกลุ่มแรกเลยที่สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมา ภายใต้การสันนิฐาน เกี่ยวเรื่องราวในหน้า ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่นี่ก็คงมีมนุษย์อาศัยอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้เป็นเมืองเต็มรูปแบบ

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นมาอย่างไร 1

จนล่วงมาถึงประมาณปี พ.ศ. 1839 พญามังราย ที่เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากปู่เจ้า ลาวจก หรือลวจักราช ที่เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ลาวอยู่นั้น ครองเมืองเงินยาง ซึ่งก็ได้แผ่อำนาจเข้ามาครอบคลุมบริเวณลุ่มแม่น้ำกก และได้สร้างเวียงเชียงราย ขึ้นมาเป็นกองบัญชาการในการซ่องสุมไพร่พลไว้เพื่อยึดครองเมืองหริภุญไชย เนื่องจากหริภุญไชยเวลานั้นเป็นเมืองศูนย์กลาง ของความเจริญและเป็นพื้นที่ ชุมทางการค้า พญามังรายได้เข้ายึดครองหริภุญไชยสำเร็จ แล้วได้ประทับอยู่ ที่นั่นเพียง 2 ปี ก็ได้ทรงย้ายไปสร้างเวียงกุมกาม ขึ้นมาใน พ.ศ. 1837 ก่อนจะย้ายมาสร้างเวียงเชียงใหม่ขึ้น ในปี พ.ศ. 1839 โดยได้ร่วมมือกับ พระสหายคือ พญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงในขณะนั้น ก็ได้ร่วมกันสถาปนา “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ขึ้นมา ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ นั่นเอง

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่เป็นมาอย่างไร 2

เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๑๘๓๙ จนถึงข้อมูลนับถึงปัจจุบันมีอายุร่วมเจ็ดร้อยปี และเมืองเชียงใหม่ ยังได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาภายในประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ตลอดมา เชียงใหม่ได้มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ที่ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ ๒๐๐ ปี (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๓๙ – ๒๑๐๑) ในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้อยู่ภายใต้ การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จวบจนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชและ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงเข้าช่วยเหลือเมืองล้านนาไทยภายใต้การนำของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้าน ในการทำสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่ และเมือง เชียงแสนได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เลยก็ว่าได้

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่เป็นมาอย่างไร 3

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนา พระยากาวิละขึ้นเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราช ของกรุงเทพ และสืบเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่าเป็นตระกูลเจ้าเจ็ดตน ที่ได้ปกครอง เมืองเชียงใหม่ เมืองลำพูน และเมืองลำปางสืบต่อมาเรื่อย ๆ ตามประวัติศาสตร์เชียงใหม่
จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรด ให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราช
ในภาคเหนือ ได้จัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปรับปรุง การปกครองเป็นแบบจังหวัด และเชียงใหม่จึงได้มีฐานะเป็นจังหวัดจนปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นมาอย่างไร 4

และนี่ก็เป็น ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ โดยย่อที่เราได้นำมาสรุปให้ได้อ่านกัน ในครั้งนี้ หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและเข้าใจถึงอดีตและบุคคลต่าง ๆ อันสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ที่นับเป็นอีก
หนึ่งจังหวัดสำคัญของประเทศไทยเรามาอย่างช้านาน

อ่านบทความ ประวัติศาสตร์สุโขทัย จุดเริ่มต้นอาณาจักรและลำดับ การปกครอง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

แหล่งข้อมูล : ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่,ความเป็นมาของเชียงใหม่

สล็อตเว็บตรง

Recent post

ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัย ยุคแรกเริ่มของไทย ซึ่งลักษณะทางการเมืองและ การปกครอง ในยุคอาณาจักรสุโขทัยนั้น จะเป็นอย่างไรบ้าง เรามารู้ไปพร้อม ๆ กันได้เลย 

ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์

อาณาจักรล้านนา ดินแดนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ทางภาคเหนือของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้เอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและมอบความรู้

เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก

สงครามเย็น ถ้าใครได้ฟังชื่อนี้ครั้งแรก คงไม่พ้นจะคิดว่าเป็นการทำสงครามกันในหน้าหนาว สารภาพมานะ ใครเคยคิดแบบนี้บ้าง

ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 สำคัญอย่างไร ไปดูกัน

ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 ถึงแผนการอันเด็ดเดียวของกลุ่ม คณะราษฎร ปี 2475 และย้ำเตือนถึงความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์

รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่ทางเราได้นำมาฝากคุณผู้อ่านกัน จัดว่าเป็นอีกหนึ่งสาระน่ารู้ ที่อ่านได้เพลิน

เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร

อารยธรรม โรมัน มีความโดดเด่นและเป็นรากฐานสำคัญที่มีอิธิพลต่อนุษย์เรา อย่างมาก ทั้งด้านการปกครอง ด้านศิลปะและศาสตร์แขนงต่าง ๆ

เจคืออะไร เทศกาลกินเจ สำคัญอย่างไร ไปดูกัน

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุ้นชินกันดี เกี่ยวกับ เทศกาลกินเจ ที่จะมีการจัดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยการร่วมเทศกาล จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกัน

Tags
5 ประเพณี ภาคเหนือ รู้ไว้ใช่ว่า (1) 10 เรื่อง ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ เกี่ยวกับ ศิลปินคนดัง จัสติน บีเบอร์ (1) 2475 (1) Nirvana (1) คณะราษฎร (1) คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย (1) ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) จัสติน บีเบอร์ (1) ดนตรี (2) ตีแผ่ เหตุการณ์ รัฐประหาร ในไทย (1) บุคคลสำคัญ (7) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์โลก (8) ประวัติศาสตร์ไทย (10) ประวัติ เจงกิส ข่าน (1) ประวัติ เจงกิส ข่าน จักรพรรดิ นักรบ ชาวมองโกล (1) ประเทศไทย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร ไปศึกษากัน (1) ประเพณี ภาคเหนือ (1) ประเพณี ภาคใต้ (1) ปอมเปอี (1) พาไปรู้จัก 5 ประเพณี ภาคใต้ ที่สำคัญ (1) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (1) รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ (1) รัฐประหาร (1) รัตนโกสินทร์ (2) ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 สำคัญอย่างไร ไปดูกัน (1) ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย (1) ศิลปวัฒนธรรม (6) ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์ (1) สงคราม (5) สงครามต่อต้านอเมริกา (1) สงครามเย็น (2) สงครามเย็น เวียดนาม หรือ สงครามต่อต้านอเมริกา เป็นอย่างไร ไปดูกัน (1) อาณาจักรล้านนา (1) อาณาจักรสุโขทัย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรม โรมัน (1) เจคืออะไร เทศกาลกินเจ สำคัญอย่างไร ไปดูกัน (1) เจงกิส ข่าน (1) เทศกาลกินเจ (1) เทศกาลไหว้พระจันทร์ (1) เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร (1) เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก (1) เหตุการณ์สำคัญ (6) ไขความลับ เมืองปริศนา ปอมเปอี (1)