เมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของภาคเหนืออย่าง “เชียงใหม่” มี ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นมาอย่างไร

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นมาอย่างไร

เชียงใหม่ นับเป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรื่องที่สุดของภาคเหนือของประเทศไทย โดยเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในหน้าประวัติศาสตร์เชียงใหม่ นั้น เชียงใหม่มีความเป็นมาอย่างไรกัน ถึงได้มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าจังหวัดอื่น แบบนี้  เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเถอะ

เชียงใหม่ นับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน โดยในตำนานแรก ๆ ที่ได้กล่าวถึงเชียงใหม่นั้น จะเป็นตำนานว่าด้วยพระธาตุในล้านนา โดยกล่าว ถึงลัวะว่าเป็นชนกลุ่มพื้นเมืองมาก่อน และตำนานมูลศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ์ และจามเทวี วงศ์ ได้กล่าวเปรียบเทียบลัวะ ว่าเป็นคนเกิดมาในรอยเท้าสัตว์ ด้วยเหตุที่ว่าลัวะถือเอารูปสัตว์มาเป็นสัญลักษณ์ ส่วนตำนานรุ่นหลังอย่าง ตำนานสุวรรณคำแดงหรือตำนานของเสาอินทขิล  เล่าว่าลัวะนั้นเป็นผู้ที่สร้าง เวียงเจ็ดลิน เวียงสวนดอก และเวียงนพบุรีหรือเชียงใหม่ขึ้นมา ด้วยเหตนี้ ลัวะจึงน่าจะเป็นชนกลุ่มแรกเลยที่สร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นมา ภายใต้การสันนิฐาน เกี่ยวเรื่องราวในหน้า ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าที่นี่ก็คงมีมนุษย์อาศัยอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้เป็นเมืองเต็มรูปแบบ

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นมาอย่างไร 1

จนล่วงมาถึงประมาณปี พ.ศ. 1839 พญามังราย ที่เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากปู่เจ้า ลาวจก หรือลวจักราช ที่เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ลาวอยู่นั้น ครองเมืองเงินยาง ซึ่งก็ได้แผ่อำนาจเข้ามาครอบคลุมบริเวณลุ่มแม่น้ำกก และได้สร้างเวียงเชียงราย ขึ้นมาเป็นกองบัญชาการในการซ่องสุมไพร่พลไว้เพื่อยึดครองเมืองหริภุญไชย เนื่องจากหริภุญไชยเวลานั้นเป็นเมืองศูนย์กลาง ของความเจริญและเป็นพื้นที่ ชุมทางการค้า พญามังรายได้เข้ายึดครองหริภุญไชยสำเร็จ แล้วได้ประทับอยู่ ที่นั่นเพียง 2 ปี ก็ได้ทรงย้ายไปสร้างเวียงกุมกาม ขึ้นมาใน พ.ศ. 1837 ก่อนจะย้ายมาสร้างเวียงเชียงใหม่ขึ้น ในปี พ.ศ. 1839 โดยได้ร่วมมือกับ พระสหายคือ พญางำเมืองและพ่อขุนรามคำแหงในขณะนั้น ก็ได้ร่วมกันสถาปนา “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” ขึ้นมา ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ นั่นเอง

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่เป็นมาอย่างไร 2

เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในตำนานว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาไทยตั้งแต่พระยามังรายได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๑๘๓๙ จนถึงข้อมูลนับถึงปัจจุบันมีอายุร่วมเจ็ดร้อยปี และเมืองเชียงใหม่ ยังได้มีวิวัฒนาการสืบเนื่องกันมาภายในประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ตลอดมา เชียงใหม่ได้มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ที่ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์มังราย ประมาณ ๒๐๐ ปี (ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๓๙ – ๒๑๐๑) ในปี พ.ศ. ๒๑๐๑ เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนอง และได้อยู่ภายใต้ การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จวบจนถึงในสมัยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชและ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงเข้าช่วยเหลือเมืองล้านนาไทยภายใต้การนำของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้าน ในการทำสงครามเพื่อขับไล่พม่าออกไปจากเมืองเชียงใหม่ และเมือง เชียงแสนได้สำเร็จ ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เลยก็ว่าได้

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่เป็นมาอย่างไร 3

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนา พระยากาวิละขึ้นเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราช ของกรุงเทพ และสืบเชื้อสายของพระยากาวิละ ซึ่งเรียกว่าเป็นตระกูลเจ้าเจ็ดตน ที่ได้ปกครอง เมืองเชียงใหม่ เมืองลำพูน และเมืองลำปางสืบต่อมาเรื่อย ๆ ตามประวัติศาสตร์เชียงใหม่
จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรด ให้ปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราชได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราช
ในภาคเหนือ ได้จัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปรับปรุง การปกครองเป็นแบบจังหวัด และเชียงใหม่จึงได้มีฐานะเป็นจังหวัดจนปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นมาอย่างไร 4

และนี่ก็เป็น ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ โดยย่อที่เราได้นำมาสรุปให้ได้อ่านกัน ในครั้งนี้ หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและเข้าใจถึงอดีตและบุคคลต่าง ๆ อันสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์เชียงใหม่ ที่นับเป็นอีก
หนึ่งจังหวัดสำคัญของประเทศไทยเรามาอย่างช้านาน

อ่านบทความ ประวัติศาสตร์สุโขทัย จุดเริ่มต้นอาณาจักรและลำดับ การปกครอง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

แหล่งข้อมูล : ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่,ความเป็นมาของเชียงใหม่

สล็อตเว็บตรง

ufabetflix285

เว็บสล็อตแตกง่าย 2022 ไม่มีขั้นต่ำ

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (11) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (14) ประวัติศาสตร์ไทย (16) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo