ประเทศไทย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร ไปศึกษากัน

ประเทศไทย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร ไปศึกษากัน 1

ประเทศไทย ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นอย่างไร คงเป็นคำถามที่เรานึกสงสัยกันขึ้นมาได้กันแทบ ทุกคนแหละว่าไหม หรือไม่เราก็จะเจอคำถามนี้ จากการเรียนประวัติศาสตร์ในชั้นเรียนกันมาทุกคน อย่างแน่นอน แล้วลืมไปแล้วหรือยัง หรือยังสงสัยอยู่ไหม่วาในยุคก่อนปีะวัติศาสตร์นั้น ประเทศเราเป็น อย่างไรบ้างในพื้นโลกใบนี้ วันนี้เรามารื้อฟื้น หรือศึกษาถึงเรื่องนี้กันเถอะ

ผืนแผ่นดินไทยก่อนยุคประวัติศาสตร์

บริเวณพื้นที่ของประเทศไทย สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่อายุระหว่างราว 50,000 – 1,700 ปีมาแล้ว จากหลักฐานที่ได้ถูกละทิ้งไว้บนดิน ในบริเวณที่เคยเป็นที่อยู่อาศัย หรือข้างในหลุมศพ อาจจะเป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ทำมาจากหินในรูปแบบต่าง ๆ ภาชนะที่ทำขึ้นมาด้วยดินหรือโลหะ ตลอดจนถึงเครื่องประดับที่ติดอยู่กับเหล่าโครงกระดูก ซึ่งเรื่องราวของมนุษย์กลุ่มต่างๆ เหล่านี้นั้นจะอยู่ ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ปรากฏว่ามีการใช้หนังสือเป็นสื่อภาษาบันทึกไว้แต่อย่างใด แต่เราสามารถศึกษาอายุของหลักฐานโบราณวัตถุนั้น ๆ ได้จากรูปร่างลักษณะ และจากสิ่งของ หรือวัสดุที่ใช้ทำขึ้น ทั้งโดยวิธีการหาอายุวัตถุโบราณจากวิธีวิทยาศาสตร์ คือ วิธีคาร์บอน 14 หรือเทอร์โมลูมิเนสเซนส์ และด้วยการศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบของโบราณวัตถุจากแหล่ง โบราณคดีของเพื่อนบ้าน หรือดินแดนอารยธรรมร่วมสมัยบริเวณใกล้เคียงที่สามารถนำมาศึกษา กำหนดอายุได้เช่นกัน 

ประเทศไทย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร ไปศึกษากัน 2

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตามหลักฐาน

ข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับกันมาจาก นักโบราณคดีชาวฮอลันดา ที่ชื่อว่า ดร. เอช. อาร์. แวน ฮิงเกอเรน ได้ขุดค้นพบเครื่องมือหินเทาะ จำนวนหนึ่งซึ่งทำขึ้นโดยมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณใกล้กับสถานีบ้านเก่า ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์เหล่านี้อาจจะเป็น มนุษย์ชวาและมนุษย์ปักกิ่ง ซึ่งอยู่อาศัยเมื่อประมาณ 5 แสนปี มาแล้ว และหลักฐานในยุคหินเก่าในประเทศไทยนั้นพบหลักฐานของมนุษย์ยุคหินกลางในหลายจังหวัด โดยอย่างที่อำเภอไทรโยค ได้ขุดค้นพบเครื่องมือหินและโครงกระดูก จึงทำให้สันนิษฐานได้ว่าแถบดินแดนที่ซึ่งแม่น้ำกลองไหลผ่านได้มีมนุษย์อยู่อาศัยอยู่มานานกว่า 20,000 ปี แล้ว ส่วนเครื่องปั้นดินเผาที่เก่าที่สุดในประเทศไทยนั้น ตรวจสอบอายุเกือบ 1,000 ปี ถูกค้นพบได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประเทศไทย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร ไปศึกษากัน 3

จึงทำให้เกิดแนวคิดขึ้นมาที่ว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็น ถิ่นกำเนิดของการกสิกรรมครั้งแรกของโลก และนอกจากนี้ยังได้ค้นพบขวานหินขัดในหลายภูมิภาค ของประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นดีของมนุษย์ยุคหินใหม่ การขุดค้นโดยทางวิทยา อันทรโกศัย แห่งกรมศิลปากร ทำให้ได้พบโครงกระดูกและเศษผ้าไหมติดกระดูกเครื่องปั้นดินเผาที่พื้นที่บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งคาดว่ามีอายุมาถึง 3,000 ปี ก่อนที่การค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมที่ตำบลโคกพนมดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งยืนยันแล้วว่ามีอายุ 5,000 ปี ที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมสูง และเผยแพร่ ไปสู่ประเทศจีนและส่วนอื่น ๆ ในทวีปเอเชีย นอกจากนี้ นายดอน ที บายาด ยังได้ขุดค้นพบขวาน ทองแดงในบ้านโนนนกทา จังหวัดขอนแก่น อีกด้วย ซึ่งยืนยันถึงการใช้เครื่องสำริดในยุคหินใหม่ ซึ่งเก่าแก่กว่าหลักฐานเก่าที่ขุดค้นพบในจีนและอินเดียกว่า 500-1,000 ปี เลยทีเดียว นับเป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลชั้นดีของยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในประเทศไทยอย่างยิ่ง

ว่ากันด้วยแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทย โดยแต่เดิมนั้นแบ่งออกเป็น 4 สมัย โดยแบ่งตามลักษณะและวัสดุที่นำมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ คือ 

1. สมัยหินเก่า อายุประมาณ 50,000 – 10,000 ปีมาแล้ว 

2. สมัยหินกลาง อายุประมาณ 10,000 – 7,000 ปีมาแล้ว 

3. สมัยหินใหม่ อายุประมาณ 7,000 – 4,000 ปีมาแล้ว 

4. สมัยโลหะ อายุประมาณ 4,600 – 1,700 ปีมาแล้ว 

ถึงอย่างนั้น เมื่อเวลาได้เปลี่ยนและมีการค้นพบหลักฐานใหม่ ๆ ได้เกี่ยวกับ สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ นักวิชาการโบราณคดีรุ่นใหม่ ได้ใช้ศัพท์ในการกำหนดเรียกสมัยเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ ซึ่งอ้างอิงหลักการ โดยใช้ลักษณะความเจริญของสังคม มาเป็นการกำหนดอายุ คือ 

1. สังคมล่าสัตว์ 

2. สังคมเกษตรกรรม 

3. สังคมเมืองเริ่มแรก

และนี่ก็เป็นเรื่องราวหลักฐาน ข้อมูลการอ้างอิงต่าง ๆ ที่มีการค้นพบเพื่อบอกเล่าถึงความเป็นมาของ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ให้เราได้ศึกษากันเป็นความรู้ กรณีศึกษาและต่อยอดกันต่อไปในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และด้านอื่น ๆ ในภายภาคหน้ากันนะครับ

แหล่งอ้างอิง  : พัฒนาการของมนุษยชาติสมัยก่อนประวัติศาสตร์

อ่านต่อที่ ประวัติศาสตร์โลก

เว็บตรงสล็อต

Recent post

ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัย ยุคแรกเริ่มของไทย ซึ่งลักษณะทางการเมืองและ การปกครอง ในยุคอาณาจักรสุโขทัยนั้น จะเป็นอย่างไรบ้าง เรามารู้ไปพร้อม ๆ กันได้เลย 

ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์

อาณาจักรล้านนา ดินแดนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ทางภาคเหนือของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้เอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและมอบความรู้

เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก

สงครามเย็น ถ้าใครได้ฟังชื่อนี้ครั้งแรก คงไม่พ้นจะคิดว่าเป็นการทำสงครามกันในหน้าหนาว สารภาพมานะ ใครเคยคิดแบบนี้บ้าง

ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 สำคัญอย่างไร ไปดูกัน

ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 ถึงแผนการอันเด็ดเดียวของกลุ่ม คณะราษฎร ปี 2475 และย้ำเตือนถึงความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์

รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่ทางเราได้นำมาฝากคุณผู้อ่านกัน จัดว่าเป็นอีกหนึ่งสาระน่ารู้ ที่อ่านได้เพลิน

เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร

อารยธรรม โรมัน มีความโดดเด่นและเป็นรากฐานสำคัญที่มีอิธิพลต่อนุษย์เรา อย่างมาก ทั้งด้านการปกครอง ด้านศิลปะและศาสตร์แขนงต่าง ๆ

เจคืออะไร เทศกาลกินเจ สำคัญอย่างไร ไปดูกัน

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุ้นชินกันดี เกี่ยวกับ เทศกาลกินเจ ที่จะมีการจัดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยการร่วมเทศกาล จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกัน

คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย

คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย นั้นมีความเป็นมาอย่างไรนั้น วันนี้เราจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้กัน

Tags
5 ประเพณี ภาคเหนือ รู้ไว้ใช่ว่า (1) 10 เรื่อง ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ เกี่ยวกับ ศิลปินคนดัง จัสติน บีเบอร์ (1) 2475 (1) Nirvana (1) คณะราษฎร (1) คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย (1) ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) จัสติน บีเบอร์ (1) ดนตรี (2) ตีแผ่ เหตุการณ์ รัฐประหาร ในไทย (1) บุคคลสำคัญ (7) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์โลก (8) ประวัติศาสตร์ไทย (10) ประวัติ เจงกิส ข่าน (1) ประวัติ เจงกิส ข่าน จักรพรรดิ นักรบ ชาวมองโกล (1) ประเทศไทย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร ไปศึกษากัน (1) ประเพณี ภาคเหนือ (1) ประเพณี ภาคใต้ (1) ปอมเปอี (1) พาไปรู้จัก 5 ประเพณี ภาคใต้ ที่สำคัญ (1) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (1) รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ (1) รัฐประหาร (1) รัตนโกสินทร์ (2) ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 สำคัญอย่างไร ไปดูกัน (1) ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย (1) ศิลปวัฒนธรรม (6) ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์ (1) สงคราม (5) สงครามต่อต้านอเมริกา (1) สงครามเย็น (2) สงครามเย็น เวียดนาม หรือ สงครามต่อต้านอเมริกา เป็นอย่างไร ไปดูกัน (1) อาณาจักรล้านนา (1) อาณาจักรสุโขทัย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรม โรมัน (1) เจคืออะไร เทศกาลกินเจ สำคัญอย่างไร ไปดูกัน (1) เจงกิส ข่าน (1) เทศกาลกินเจ (1) เทศกาลไหว้พระจันทร์ (1) เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร (1) เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก (1) เหตุการณ์สำคัญ (6) ไขความลับ เมืองปริศนา ปอมเปอี (1)