ประวัติ ยุทธหัตถี สงครามกู้ชาติครั้งยิ่งใหญ่

ประวัติ ยุทธหัตถี สงครามกู้ชาติครั้งยิ่งใหญ่ 1

  ในประวัติศาสตร์ไทยมีการรบบนหลังช้างหลายครั้ง เหตุการณ์ ยุทธหัตถีครั้งสำคัญที่สุดคือสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรบกับพระเจ้าแปร เพราะไม่เพียงถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารสมัยอยุธยาเท่านั้น แต่ยังคงสืบทอดมาในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย เช่น การเขียนวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส แสดงให้เห็นว่า ยุทธหัตถีเป็นสัญลักษณ์การกู้เอกราชของกองทัพไทย วันนี้จึงได้รวบรวมเรืองราวของการทำ ยุทธหัตถี ที่เข้าใจง่าย ๆ อย่างสรุปมาฝากทุกคนพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย…

ยุทธหัตถี หรือ การชนช้างคือ

ประวัติ ยุทธหัตถี สงครามกู้ชาติครั้งยิ่งใหญ่ 2

สำหรับการทำยุทธหัตถีนั้นก็คือการทำสงครามบนหลังช้างโดยมีผู้ควบคุมก็ทำการรบเป็นกษัติรย์หรือผู้นำ เป็นการทำสงครามซึ่งถือว่ามีเกียรติยศตามประเพณีโบราณของกษัตริย์ในภูมิภาคอุษาคเนย์ ช้างถือเป็นสัตว์ใหญ่ และเป็นการปะทะกันซึ่ง ๆ หน้า ผู้แพ้อาจถึงแก่ชีวิตได้

ยุทธหัตถีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยมีอยู่ 5 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 รัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

ครั้งที่ 2 สิ้นรัชกาลพระอินทราชา พ.ศ. 1917

ครั้งที่ 3 รัชกาลพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 2006

ครั้งที่ 4 รัชกาลพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. 2091 (เกิดวีรสตรีพระศรีสุริโยทัย)

ครั้งที่ 5 พระนเรศวรกับพระมหาอุปราชา พ.ศ. 2135

ครั้งที่ 5 นี้เหตุการณ์ ยุทธหัตถี ครั้งสำคัญที่สุดคือสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรบกับพระเจ้าแปร เพราะไม่เพียงถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารสมัยอยุธยาเท่านั้น แต่ยังคงสืบทอดมาในสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย เช่น การเขียนวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส แสดงให้เห็นว่า วันยุทธหัตถี เป็นสัญลักษณ์การกู้เอกราชของกองทัพไทย

ช้างศึก

ประวัติ ยุทธหัตถี สงครามกู้ชาติครั้งยิ่งใหญ่ 3

ช้างศึกที่จะใช้ในการ ยุทธหัตถี ต้องเป็นช้างพลาย หรือช้างเพศผู้ มีลักษณะตรงตามตำราคชลักษณ์ คือ รูปร่างใหญ่โตกำยำ หัวกะโหลกหนาและใหญ่ แก้มเต็มสมบูรณ์ หน้าเชิดหลังต่ำ งายาวใหญ่มีความโค้งและแหลมคมได้ที่ โดยที่ช้างเชือกที่ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีและสามารถสู้เอาชนะช้างเชือกอื่นได้ จะถูกเรียกว่า “ช้างชนะงา” ซึ่งในสมัยโบราณช้างที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นช้างต้น จะอยู่ที่ ดงพญาเย็น หรือ ดงพญาไฟ ในปัจจุบัน

วิธีการทำยุทธหัตถี

ในการกระทำวันยุทธหัตถี นั้น บนหลังช้างจะมีคนนั่งอยู่สามคน ตัวแม่ทัพจะถือง้าวอยู่ที่คอช้าง คนที่นั่งกลางอยู่บนกูบจะถือหางนกยูงซ้ายขวาโบกเป็นสัญญาณ และคอยส่งอาวุธให้แม่ทัพ และจะสับเปลี่ยนที่นั่งกันตอนกระทำการรบเท่านั้น ที่ท้ายช้างจะมีควาญนั่งประจำที่ ตามเท้าช้างทั้งสี่มีพลประจำเรียกว่า จตุรงคบาท คนทั้งหมดจะถืออาวุธ เช่น ปืนปลายขอ หอกซัด ของ้าว ขอเกราะเขน แพน

ถ้าเป็นช้างจะมี หอกผูกผ้าสีแดงสองเล่ม ปืนใหญ่หันปากออกข้างขวาหนึ่งกระบอก ข้างซ้ายหนึ่งกระบอก มีนายทหารและพลทหารสวมเกราะ โพกผ้า ช้างที่เข้ากระบวนทัพ จะสวมเกราะใส่เกือกหรือรองเท้าเหล็กสำหรับกันขวากหนาม โดยทั้งที่สี่เท้าสวมหน้าราห์ มีปลอกเหล็กสวมงาทั้งคู่ และมีเกราะโว่พันงวงช้าง สำหรับพังหอค่าย โดยไม่เจ็บปวดหลังสิ้นยุคสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่มีการทำวันยุทธหัตถี อีกเลย นายทัพเลิกขี่ช้างนำทัพ เนื่องจากพลแม่นปืนเข้ามามีบทบาทในการรบมากขึ้น ดังนั้นปืนจึงเป็นสิ่งที่เข้ามาสร้างความแตกต่างและยุติธรรมเนียมการสู้รบบนหลังช้างไปตลอดกาล

วันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย

วันยุทธหัตถี หรือ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันที่ระลึกที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ ดังนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้วันที่ ๑๘ มกราคม ของทุกปีเป็น “วันยุทธหัตถี” รวมถึงยังเป็นวันกองทัพไทยอีกด้วย

แม้กว่าจะเป็นประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครอย่างปัจจุบันนี้ ต้องผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ด้วยเพราะบรรพบุรุษผู้เสียสละหลายต่อยุคหลายสมัยต่างช่วยกันรักษาแม้ว่าในปัจจุบันนี้การทำ ยุทธหัตถี อย่างในอดีตจะไม่มีแล้ว แต่ก็มีวิวัฒนาการ และมาตรการคุ้มครองบ้านเมืองอยู่เสมอ มีการซ้อมเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเมื่อใดที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยกับประเทศเหล่ารั้วของชาติก็ปฎิบัติหน้าที่กันอย่างเต็มที่ แต่หน้าที่ทั้งหมดก็ไม่ได้อยู่แค่เหล่ารั้วของชาติเราทุกคนก็ต้องช่วยกันปกป้องประเทศตามกำลังเหมือนดังเหล่าวีรชนและบรรพบุรุษเรายอมแลกด้วยเลือดและเนื้อเพื่อประเทศชาติ

www.nationtv.tv

อ่านต่อที่ ประวัติศาสตร์ไทย

สล็อตเว็บใหญ่ที่สุด

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (13) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (2) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (17) ประวัติศาสตร์ไทย (17) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo