เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก

เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก 1

สงครามเย็น ถ้าใครได้ฟังชื่อนี้ครั้งแรก คงไม่พ้นจะคิดว่าเป็นการทำสงครามกันในหน้าหนาว หรือการทำสงครามโดยใช้อาวุธที่ทำจากน้ำแข็งกันใช่ไหม สารภาพมานะ ใครเคยคิดแบบนี้บ้าง

แต่ความจริงแล้วนั้น สงครามเย็น ไม่ได้เย็นอย่างชื่อเลย ออกจะครุกรุ่นเหมือนไฟที่พร้อมลุกโชน ขึ้นในทุกวัน ทุกเวลาเสียด้วยซ้ำ โดยที่สงครามเย็นนี้ เกิดจาก สภาพความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ทางการเมืองของระหว่างมหาอำนาจของโลก 2 ชาติ นั่นก็คือสหรัฐอเมริกา กับสหภาพโซเวียต หรือรัสเซีย นั่นเอง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2 และสิ้นสุดลงภายหลังการล่มสลาย ไปของสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1991 รวมระยะเวลา 45 ปี ซึ่งจะเป็นมาอย่างไรนั้น เรามาดูกัน

ขั่วอำนาจฝั่งสหภาพโซเวียต สังคมนิยมคอมมิวนิสต์

เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่สหภาพโซเวียตนั้นยังคงเป็นจักรวรรดิ รัสเซียที่ได้ปกครองโดยราชวงศ์โรมานอฟ ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 จักรวรรดิรัสเซียนั้นได้เข้าร่วม สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งอยู่ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศ ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เมื่อรวมกับปัจจัยต่าง ๆ ทางการเมือง จึงทำให้ประชาชนในประเทศโดยเฉพาะ กลุ่มชาวนาที่มีความยากจนเริ่มไม่พอใจ และนำไปสู่การปฏิวัติรัสเซีย ขึ้นในปี ค.ศ. 1917 

เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก 2

หลังการปฏิวัติครั้งแรกที่มีการตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาเพื่อปกครอง ก่อนจะเกิดการปฏิวัติอีกครั้งที่สอง โดยพรรคบอลเชวิก ที่อยู่ภายใต้การนำของวลาดิเมียร์ เลนิน (Vladiir Lenin) ผลจากการปฏิวัตินั้น

ได้ทำให้ราชวงศ์โรมานอฟและจักรวรรดิรัสเซียได้ล่มสลายลง กลายเป็นสหภาพโซเวียตที่ถูกปกครอง ด้วยแนวคิดรูปแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่ล้มเลิกระบบศักดินาและชนชั้น มุ่งเน้นที่ความเท่าเทียม ในสังคม ต่อมาวลาดิเมียร์ เลนินเกิดประสบปัญหาด้านสุขภาพ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) จึงได้ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียตแทนและได้พาประเทศรัสเซียเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยของเขาเอง และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง สหภาพโซเวียตในฐานะที่เป็นประเทศผู้ชนะ สงคราม จึงร่วมกำหนดระเบียบของโลกหลังสงครามโดยร่วมกับสหรัฐอเมริกา และมีบทบาทร่วมกัน ในฐานะของสองมหาอำนาจของโลก ในการเกิด สงครามเย็น ต่อมา

เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก 3

ขั่วอำนาจฝั่งสหรัฐอเมริกา เสรีประชาธิปไตย

และเมื่อสหภาพโซเวียตนั้นได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ ต่อมาในช่วงสมัยของประธานาธิบดีแฮร์รี่ เอส ทรูแมน (Harry S. Truman) ก็ประกาศถึงลัทธิทรูแมน (Truman Doctrine) ขึ้นในปี ค.ศ. 1947 ซึ่งก็คือการให้การสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ประเทศที่มีแนวคิด การปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย ในการที่จะต่อสู้กับสหภาพโซเวียต เพื่อเป็นการจำกัดอำนาจของสหภาพโซเวียตเอาไว้ไม่ให้ขยาย แนวคิดแบบคอมมิวนิสต์มีมากขึ้นจนครองโลกเสรีนิยม นอกจากนี้เอง จอร์จ มาร์แชล (George Marshall) ที่ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ในขณะนั้น ยังเสนอแผนการมาร์แชลล์ (Marshall Plan) ซึ่งเป็นแผนว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของทางยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แผนการตัวนี้ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอำนาจมากในยุโรป และป้องกันไม่ให้หลายประเทศในยุโรปบางส่วนกลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ และมีส่วนใน สงครามเย็น

จุดเริ่มต้น สงครามเย็น

จุดเริ่มต้นของสงครามเย็น นั้นจะมาในรูปแบบการใช้กลยุทธ์สู้รบกันทางอ้อม คือการใช้ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีระหว่างประเทศช่วง ค.ศ. 1945-1991 ที่ให้กลุ่มประเทศโลกเสรีและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นั้นต่างพยายามต่อสู้กันโดยวิธีต่าง ๆ ยกเว้นหลีกเลี่ยงการทำสงครามกันโดยเปิดเผยเพื่อที่จะขัดขวางการขยายอำนาจของกันและกัน   สงครามเย็น นั้นมีผลสืบเนื่องมาจากสภาพที่บอบช้ำจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่  2  อย่างโดยตรง

สาเหตุแท้จริงของสงครามเย็นเกิดจากมาการแข่งขันกันของตัวประเทศอภิมหาอำนาจที่ต่างรูปแบบ
การปกครอง ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในสงครามโลกทั้งสองครั้งนั้น  ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเสียหายน้อยกว่าประเทศคู่สงครามในทวีปยุโรป  ทั้งยังเป็นประเทศที่มีก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงกว่าที่อื่น ประกอบกับเป็นประเทศแรกที่มีการคิดค้นและสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2 ได้นั้น มีความรู้สึกว่าตนเป็นตำรวจโลกเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งวิถีทางของประชาธิปไตยและเสรีภาพ  ส่วนสหภาพโซเวียตเองก็ฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่  2 อย่างรวดเร็วเพราะมีพื้นที่ปกครองกว้าง ใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก  จนสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จเป็นประเทศต่อมา  สหภาพโซเวียตก็ต้องการเป็นผู้นำในการปฏิวัติโลกอีกด้วยเพื่อสถาปนาระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตามแนวความคิดของมาร์กซ์ นั่นเอง   ดังนั้นทั้งสองประเทศอภิมหาอำนาจจึงใช้ความช่วยเหลือ แก่ประเทศต่าง ๆ และใช้เป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพล อำนาจและอุดมการณ์ของตนต่อไป  เพื่อหาประเทศที่อุดมการณ์คล้ายคลึงกันเอามาเป็นเครื่องถ่วงดุลในอำนาจกับฝ่ายตรงกันข้าม

และนี่ก็เป็นข้อมูลของสงครามเย็น ที่ได้มีการเกิดขึ้นมา หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่  2 ที่บอกเลยว่า แม้ดูเหมือนจะสงบเหมือนผืนน้ำเรียบ ๆ แต่ใต้ผิวน้ำนั้นมีความปั่นป่วนยุ่งเหยิงเป็นเกลียวคลื่นที่ไม่ควร

ลงไปเล่นอย่างยิ่งเลยทีเดียว 

แหล่งที่มา : ColdWar8.pdf, สงครามเย็น-coldwar-สังคมศึกษา

อ่านต่อที่ เหตุการณ์สำคัญ

เว็บตรงสล็อต

Recent post

ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย

อาณาจักรสุโขทัย ยุคแรกเริ่มของไทย ซึ่งลักษณะทางการเมืองและ การปกครอง ในยุคอาณาจักรสุโขทัยนั้น จะเป็นอย่างไรบ้าง เรามารู้ไปพร้อม ๆ กันได้เลย 

ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์

อาณาจักรล้านนา ดินแดนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ทางภาคเหนือของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้เอง หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและมอบความรู้

ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 สำคัญอย่างไร ไปดูกัน

ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 ถึงแผนการอันเด็ดเดียวของกลุ่ม คณะราษฎร ปี 2475 และย้ำเตือนถึงความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้

รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์

รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่ทางเราได้นำมาฝากคุณผู้อ่านกัน จัดว่าเป็นอีกหนึ่งสาระน่ารู้ ที่อ่านได้เพลิน

เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร

อารยธรรม โรมัน มีความโดดเด่นและเป็นรากฐานสำคัญที่มีอิธิพลต่อนุษย์เรา อย่างมาก ทั้งด้านการปกครอง ด้านศิลปะและศาสตร์แขนงต่าง ๆ

เจคืออะไร เทศกาลกินเจ สำคัญอย่างไร ไปดูกัน

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุ้นชินกันดี เกี่ยวกับ เทศกาลกินเจ ที่จะมีการจัดขึ้นในทุก ๆ ปี โดยการร่วมเทศกาล จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูกัน

คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย

คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย นั้นมีความเป็นมาอย่างไรนั้น วันนี้เราจะบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้กัน

Tags
5 ประเพณี ภาคเหนือ รู้ไว้ใช่ว่า (1) 10 เรื่อง ที่คุณอาจจะยังไม่รู้ เกี่ยวกับ ศิลปินคนดัง จัสติน บีเบอร์ (1) 2475 (1) Nirvana (1) คณะราษฎร (1) คณะราษฎร กลุ่มคนเล็กๆ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ของไทย (1) ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) จัสติน บีเบอร์ (1) ดนตรี (2) ตีแผ่ เหตุการณ์ รัฐประหาร ในไทย (1) บุคคลสำคัญ (7) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์โลก (8) ประวัติศาสตร์ไทย (10) ประวัติ เจงกิส ข่าน (1) ประวัติ เจงกิส ข่าน จักรพรรดิ นักรบ ชาวมองโกล (1) ประเทศไทย ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เป็นอย่างไร ไปศึกษากัน (1) ประเพณี ภาคเหนือ (1) ประเพณี ภาคใต้ (1) ปอมเปอี (1) พาไปรู้จัก 5 ประเพณี ภาคใต้ ที่สำคัญ (1) ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (1) รวม 5 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ เทศกาลไหว้พระจันทร์ (1) รัฐประหาร (1) รัตนโกสินทร์ (2) ร่วมรำลึกปีประวัติศาสตร์ 2475 สำคัญอย่างไร ไปดูกัน (1) ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย (1) ศิลปวัฒนธรรม (6) ศึกษา อาณาจักรล้านนา ดินแดนไทยในประวัติศาสตร์ (1) สงคราม (5) สงครามต่อต้านอเมริกา (1) สงครามเย็น (2) สงครามเย็น เวียดนาม หรือ สงครามต่อต้านอเมริกา เป็นอย่างไร ไปดูกัน (1) อาณาจักรล้านนา (1) อาณาจักรสุโขทัย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรม โรมัน (1) เจคืออะไร เทศกาลกินเจ สำคัญอย่างไร ไปดูกัน (1) เจงกิส ข่าน (1) เทศกาลกินเจ (1) เทศกาลไหว้พระจันทร์ (1) เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร (1) เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก (1) เหตุการณ์สำคัญ (6) ไขความลับ เมืองปริศนา ปอมเปอี (1)