เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก

เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก 1

สงครามเย็น ถ้าใครได้ฟังชื่อนี้ครั้งแรก คงไม่พ้นจะคิดว่าเป็นการทำสงครามกันในหน้าหนาว หรือการทำสงครามโดยใช้อาวุธที่ทำจากน้ำแข็งกันใช่ไหม สารภาพมานะ ใครเคยคิดแบบนี้บ้าง

แต่ความจริงแล้วนั้น สงครามเย็น ไม่ได้เย็นอย่างชื่อเลย ออกจะครุกรุ่นเหมือนไฟที่พร้อมลุกโชน ขึ้นในทุกวัน ทุกเวลาเสียด้วยซ้ำ โดยที่สงครามเย็นนี้ เกิดจาก สภาพความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ทางการเมืองของระหว่างมหาอำนาจของโลก 2 ชาติ นั่นก็คือสหรัฐอเมริกา กับสหภาพโซเวียต หรือรัสเซีย นั่นเอง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2 และสิ้นสุดลงภายหลังการล่มสลาย ไปของสหภาพโซเวียต เมื่อปี ค.ศ.1991 รวมระยะเวลา 45 ปี ซึ่งจะเป็นมาอย่างไรนั้น เรามาดูกัน

ขั่วอำนาจฝั่งสหภาพโซเวียต สังคมนิยมคอมมิวนิสต์

เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วง สงครามโลกครั้งที่ 1 ที่สหภาพโซเวียตนั้นยังคงเป็นจักรวรรดิ รัสเซียที่ได้ปกครองโดยราชวงศ์โรมานอฟ ในช่วงรัชสมัยของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 จักรวรรดิรัสเซียนั้นได้เข้าร่วม สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งอยู่ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศ ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร เมื่อรวมกับปัจจัยต่าง ๆ ทางการเมือง จึงทำให้ประชาชนในประเทศโดยเฉพาะ กลุ่มชาวนาที่มีความยากจนเริ่มไม่พอใจ และนำไปสู่การปฏิวัติรัสเซีย ขึ้นในปี ค.ศ. 1917 

เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก 2

หลังการปฏิวัติครั้งแรกที่มีการตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาเพื่อปกครอง ก่อนจะเกิดการปฏิวัติอีกครั้งที่สอง โดยพรรคบอลเชวิก ที่อยู่ภายใต้การนำของวลาดิเมียร์ เลนิน (Vladiir Lenin) ผลจากการปฏิวัตินั้น

ได้ทำให้ราชวงศ์โรมานอฟและจักรวรรดิรัสเซียได้ล่มสลายลง กลายเป็นสหภาพโซเวียตที่ถูกปกครอง ด้วยแนวคิดรูปแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ ที่ล้มเลิกระบบศักดินาและชนชั้น มุ่งเน้นที่ความเท่าเทียม ในสังคม ต่อมาวลาดิเมียร์ เลนินเกิดประสบปัญหาด้านสุขภาพ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) จึงได้ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียตแทนและได้พาประเทศรัสเซียเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ในสมัยของเขาเอง และเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง สหภาพโซเวียตในฐานะที่เป็นประเทศผู้ชนะ สงคราม จึงร่วมกำหนดระเบียบของโลกหลังสงครามโดยร่วมกับสหรัฐอเมริกา และมีบทบาทร่วมกัน ในฐานะของสองมหาอำนาจของโลก ในการเกิด สงครามเย็น ต่อมา

เรียนรู้ ศึกษา สงครามเย็น ความขัดแย้งทางการเมือง ครั้งใหญ่ของโลก 3

ขั่วอำนาจฝั่งสหรัฐอเมริกา เสรีประชาธิปไตย

และเมื่อสหภาพโซเวียตนั้นได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ ต่อมาในช่วงสมัยของประธานาธิบดีแฮร์รี่ เอส ทรูแมน (Harry S. Truman) ก็ประกาศถึงลัทธิทรูแมน (Truman Doctrine) ขึ้นในปี ค.ศ. 1947 ซึ่งก็คือการให้การสนับสนุนเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ประเทศที่มีแนวคิด การปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย ในการที่จะต่อสู้กับสหภาพโซเวียต เพื่อเป็นการจำกัดอำนาจของสหภาพโซเวียตเอาไว้ไม่ให้ขยาย แนวคิดแบบคอมมิวนิสต์มีมากขึ้นจนครองโลกเสรีนิยม นอกจากนี้เอง จอร์จ มาร์แชล (George Marshall) ที่ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ในขณะนั้น ยังเสนอแผนการมาร์แชลล์ (Marshall Plan) ซึ่งเป็นแผนว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของทางยุโรป หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แผนการตัวนี้ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอำนาจมากในยุโรป และป้องกันไม่ให้หลายประเทศในยุโรปบางส่วนกลายเป็นรัฐคอมมิวนิสต์ และมีส่วนใน สงครามเย็น

จุดเริ่มต้น สงครามเย็น

จุดเริ่มต้นของสงครามเย็น นั้นจะมาในรูปแบบการใช้กลยุทธ์สู้รบกันทางอ้อม คือการใช้ลักษณะความสัมพันธ์ที่มีระหว่างประเทศช่วง ค.ศ. 1945-1991 ที่ให้กลุ่มประเทศโลกเสรีและกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์นั้นต่างพยายามต่อสู้กันโดยวิธีต่าง ๆ ยกเว้นหลีกเลี่ยงการทำสงครามกันโดยเปิดเผยเพื่อที่จะขัดขวางการขยายอำนาจของกันและกัน   สงครามเย็น นั้นมีผลสืบเนื่องมาจากสภาพที่บอบช้ำจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่  2  อย่างโดยตรง

สาเหตุแท้จริงของสงครามเย็นเกิดจากมาการแข่งขันกันของตัวประเทศอภิมหาอำนาจที่ต่างรูปแบบ
การปกครอง ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในสงครามโลกทั้งสองครั้งนั้น  ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเสียหายน้อยกว่าประเทศคู่สงครามในทวีปยุโรป  ทั้งยังเป็นประเทศที่มีก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสูงกว่าที่อื่น ประกอบกับเป็นประเทศแรกที่มีการคิดค้นและสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่  2 ได้นั้น มีความรู้สึกว่าตนเป็นตำรวจโลกเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งวิถีทางของประชาธิปไตยและเสรีภาพ  ส่วนสหภาพโซเวียตเองก็ฟื้นตัวจากสงครามโลกครั้งที่  2 อย่างรวดเร็วเพราะมีพื้นที่ปกครองกว้าง ใหญ่ มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก  จนสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จเป็นประเทศต่อมา  สหภาพโซเวียตก็ต้องการเป็นผู้นำในการปฏิวัติโลกอีกด้วยเพื่อสถาปนาระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ตามแนวความคิดของมาร์กซ์ นั่นเอง   ดังนั้นทั้งสองประเทศอภิมหาอำนาจจึงใช้ความช่วยเหลือ แก่ประเทศต่าง ๆ และใช้เป็นเครื่องมือในการขยายอิทธิพล อำนาจและอุดมการณ์ของตนต่อไป  เพื่อหาประเทศที่อุดมการณ์คล้ายคลึงกันเอามาเป็นเครื่องถ่วงดุลในอำนาจกับฝ่ายตรงกันข้าม

และนี่ก็เป็นข้อมูลของสงครามเย็น ที่ได้มีการเกิดขึ้นมา หลังจากจบสงครามโลกครั้งที่  2 ที่บอกเลยว่า แม้ดูเหมือนจะสงบเหมือนผืนน้ำเรียบ ๆ แต่ใต้ผิวน้ำนั้นมีความปั่นป่วนยุ่งเหยิงเป็นเกลียวคลื่นที่ไม่ควร

ลงไปเล่นอย่างยิ่งเลยทีเดียว 

แหล่งที่มา : ColdWar8.pdf, สงครามเย็น-coldwar-สังคมศึกษา

อ่านต่อที่ เหตุการณ์สำคัญ

Credit : แฟชั่นผู้ชาย, ของสะสม, แคปชั่น, วิ่ง, สมุนไพร

เว็บตรงสล็อต

ufabetflix285

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์แตกง่าย 2022

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (11) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (14) ประวัติศาสตร์ไทย (16) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo