สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากอะไร ทำไมถึงเกิดขึ้นกันนะ

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากอะไร

สงครามโลกครั้งที่  2 นั้น นับว่าเป็นสงครามที่ได้สร้างความเสียหายเป็น บาดแผลครั้งใหญ่ให้กับประชาชาชนบนโลกใบนี้ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ในแถบทวีปยุโรปเท่านั้นที่มีการได้รับผลกระทบตรง ๆ เท่านั้น ยังรวมไปถึงทวีปอื่น ๆ ประเทศเล็ก ๆ อื่น ๆ อีกมากมายที่ต้องมาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สงครามในครั้งนี้ด้วย รวมถึงประเทศไทยเองก็เช่น แล้วอะไรล่ะ ที่เป็นสาเหตุเล็ก ๆ จุดประกายชนวนขึ้นมาจนกลายเป็นสงคราม ครั้งที่ใหญ่ที่สุดของโลกในครั้งนี้ เรามาหาคำตอบกันเลย 

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากอะไร 1

ปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้นมา มีดังนี้

สืบเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

ด้วยความเป็นจริงที่ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง นั้นได้ยุติลงแล้วด้วยการยอมแพ้ ของประเทศเยอรมนีแบบกะทันหัน หลายคนจึงคิดถึงความเกี่ยวพันธ์กัน ว่าสงครามโลกครั้งที่สองนี้ได้สืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งแรกนั่นเอง เพราะ ในตอนสงครามโลกครั้งที่ 1  นั้น กองทัพพันธมิตรไม่ได้ไปเหยียบบนแผ่นดิน ของเยอรมนีเลยแม้แต่นายเดียว และประชาชนเยอรมันเองยังคาดหวังถึงสนธิ สัญญาสันติภาพที่ตามมานั้นจะยึดตามหลักเกณฑ์ของ หลักการสิบสี่ข้อ ที่ได้ตกลงกันเอาไว้ หมายความว่า ชาวเยอรมันนั้นได้โต้เถียงว่า “คนทรยศ” ไม่ได้ยอมจำนนต่อฝ่ายพันธมิตรแต่อย่างใด  ชาวเยอรมนีสามารถที่จะเอาชนะ สงครามได้ แต่ทว่ากลับไม่เป็นไปเช่นนั้น เงื่อนไขของสันติภาพนั้น คือการ ลงทัณฑ์ประเทศเยอรมนี ให้รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและความเสียหายใน สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มลทินนี้ได้ทำให้เยอรมนีนั้นกลายเป็นประเทศที่ขมขื่น ประชาชนเยอรมันจึงพยายามฟื้นฟูประเทศกลับมาและหาทางล้างแค้นให้ตนด้วย

สงครามโลกครั้งที่2 เกิดขึ้นจากอะไร 2

ความล้มเหลวในการจัดการขององค์การสันนิบาติชาติ

อันเป็นผลมาจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกของ
องค์การสันนิบาตชาติ และมาตรการต่าง ๆ ของสันนิบาติชาติในการจะแก้ไข ถึงข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ไม่บรรลุผล  ตลอดไปจนถึงการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมอาวุธและลดอาวุธยังประสบความล้มเหลว  จนทำให้ประเทศต่าง ๆ ได้หันมาแก้ไขปัญหาในความขัดแย้งระหว่างกันนี้ด้วยสงคราม  และสันนิบาติ ชาติเองก็ไม่มีได้กำลังที่เข็มแข็งและไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะเข้ายับยั้งข้อพิพาท
ระหว่างประเทศได้  และการพยายามที่จะใช้แรงกดดันทางการเมืองระหว่าง ประเทศนี้ ที่เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งยังคงไม่เป็นที่ยอมรับ จึงทำให้ประเทศ เยอรมนีและประเทศญี่ปุ่นได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของสันนิบาติชาติไป

สงครามโลกครั้งที่2 เกิดขึ้นจากอะไร 3

การเติบโตอีกครั้งของลัทธินิยมทหาร

ด้วยความล้มเหลวของสันนิบาติชาตินั้น และการประชุมให้ลดอาวุธอันมีส่วน สำคัญที่ทำให้ประเทศต่าง ๆ ได้หันมาเริ่มเสริมสร้างกำลังทหารและกำลังอาวุธ ของตนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ลัทธินิยมหารจึงได้ฟื้นตัวขึ้นมามีบทบาทที่สำคัญทางการ เมืองอย่างชัดเจน  และจากการขยายตัวของอำนาจทางการทหาร ได้นำไปสู่การ คาดการณ์ถึงเรื่องราวการเกิดสงครามขึ้นมาได้ ประเทศต่าง ๆ จึงได้ซุ่มเตรียม ตัวสร้างกองทัพตัวเองให้เข็มแข็งพอเพื่อที่จะป้องกันตัวเอง ทำให้มีบรรยากาศ ความไม่ไว้วางใจกันก่อตัวมาขึ้นเรื่อย ๆ

ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงครั้งใหญ่

ภาวะนี้เอง ได้ทำให้มีการเกิดอัตราการว่างงานกว่า 33% ในประเทศเยอรมนี และอีกว่า 25% ในประเทศสหรัฐอเมริกา จนทำให้ประชาชนนั้นให้ความสนับ สนุนและต้องการการปกครองแบบเผด็จการขึ้นมา เหตุผลคือต้องการการงาน ที่มั่นคงและมีอาหารที่เพียงพอในการดำรงชีวิตของตนเอง

ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำครั้งใหญ่นี้ ได้ทำลายเศรษฐกิจในเยอรมนีย่อยยับเป็น อันดับสองที่รองจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ทำให้ชาวเยอรมันผู้ตกงานพากัน สนับสนุนแนวคิดที่มีของพรรคนาซี ซึ่งได้เคยเสียความน่าเชื่อถือไปแล้วบ้าง เนื่องจากช่วงนั้นยังมีสมาชิกของพรรคที่ไม่แน่นอน และเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้ ทำให้ฮิตเลอร์ก้าวขึ้นมาสู่อำนาจในเยอรมนี และได้เป็นเชื้อไฟสำคัญของ สงครามโลกครั้งที่สองนี้ในทวีปยุโรป 

สงครามโลกครั้งที่ 2เกิดขึ้นจากอะไร 4

ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาสันติภาพแวร์ซายส์ (Treaty of  Versailles)  และของสนธิสัญญาสันติภาพฉบับอื่น ๆ 

หลังจากที่ประทเศเยอรมนีและกลุ่มประเทศที่ได้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ถูกบีบบังคับในการลงนามโดยไม่สามารถต่อรองได้นั้น ทำให้ประเทศที่แพ้ และประเทศเยอรมนีเกิดความไม่พอใจขึ้น  อันเนื่องจากที่ต้องเสียค่าปฏิกรรม สงครามในจำนวนที่มหาศาลและยังสูญเสียดินแดนรวมถึงอาณานิคมของตน ตลอดจนต้องถูกลดกำลังทหารและอาวุธลงอย่างปฏิเสธไม่ได้ ประเทศเยอรมนี จึงมุ่งหวังจะทำลายข้อตกลงสนธิสัญญาแวร์ซายส์นี้และเมื่อมีโอกาสครั้งใด ก็มักพร้อมที่จะดำเนินการละเมิดข้อตกลงในสนธิสัญญา  จนนำมาซึ่งผล วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ได้นำมาสู่การเกิดสงครามโลกครั้งที่  2 ขึ้นในที่สุด

และนี่ก็คือปัจจัยและเหตุผลหลักข้อใหญ่ ๆ ที่เราได้นำมาสรุปให้คุณได้อ่านกัน ถึงสาเหตุที่ว่า “สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นจากอะไร ทำไมถึงเกิดขึ้นกันนะ” หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ให้คุณได้ความรู้เพิ่มเติมและหายสงสัย มีความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้กันมากขึ้นนะ 

อ่านบทความ สงครามโลกครั้งที่ 1 เหตุใดเล่าสงครามจึงอุบัติขึ้น

แหล่งที่มา : สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่สอง, bbc07.net

สล็อตเว็บตรง

ufabetflix285

สล็อตเว็บใหญ่ที่สุด

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (13) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (2) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (17) ประวัติศาสตร์ไทย (17) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo