ประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหากษัตริย์นักรบ ปกป้องแผ่นดินไทย

ประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหากษัตริย์นักรบ ปกป้องแผ่นดินไทย 1

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญชาญชัย โดยเรื่องราวของพระองค์นั้นในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของปวงชนชาวไทย และได้ทำการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอย่างมากทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดไปจนถึงการปกปักรักษาเอาไว้ซึ่งเอกราชของชาติ จนทำให้ประเทศไทย ของเรานั้นเป็นประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ และวันนี้เรามารู้จักกับพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กันให้มากขึ้นกันเถอะ

ที่มาของชื่อพระองค์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือที่ประชาชนชาวไทยเรานั้นเรียกันกว่า พระองค์ดําผู้ที่เป็นกษัตริย์ ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพจากพม่ากลับคืนมาจากการเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 1 นั่นเอง โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชา ผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สุโขทัย และพระวิสุทธิกษัตริย์ (พระสวัสดิราช) ราชธิดาของสมเด็จ พระศรีสุริโยไทกับทางสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์แห่งเมืองกรุงศรีอยุธยา พระองค์ประสูติเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๐๙๘ ณ พระราชวังจันทร์ ที่เมืองพิษณุโลก เมื่อครั้งพระราชบิดาทรงเป็นอุปราชที่ทำการ ครองเมืองพิษณุโลก และมีพระเชษฐภคินีองค์หนึ่งพระนาม พระสุพรรณกัลยา และมีพระอนุชา คือพระเอกาทศรถ (พระองค์ขาว) ร่วมสายเลือด โดยพระนามของพระองค์นี้ปรากฏอยู่ในลายลักษณ์ อักษรหลายฉบับ เช่น พระนเรศ วรราชาธิราช, พระนเรสส, องคด์  จึงไม่สามารถสรุปได้เลยว่า พระนาม นเรศวรนี้ได้มาจากที่ใด แต่สันนิษฐาเอาไว้เบื้องต้นว่า มีการเพี้ยนมาจากสมเด็จพระนเรศ วรราชาธิราช เป็น สมเด็จพระนเรศวร ราชาธิราช 

ประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหากษัตริย์นักรบ ปกป้องแผ่นดินไทย 2

ประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในขณะที่พระองค์ทรงพระเยาว์นั้น เป็นช่วงที่พระเจ้าบุเรงนอง กษัตริย์จอง พม่า ได้ทำการยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก และได้ทรงขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ไปเลี้ยงไว้เป็น พระราชบุตรบุญธรรมเพื่อให้เป็นตัวประกันอยู่ที่เมืองหงสาวดี จนพระชนมายุล่วงเข้า 15 พรรษา พระองค์จึงเสด็จกลับมายังกรุงศรีอยุธยา และได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์นั้นเป็น พระมหาอุปราชที่ทรงปกครองเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2098 ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทก ที่ เมืองแครง และประกาศอิสรภาพของชาติไทยโดยที่ไม่ขึ้นต่อกับพม่าอีกต่อไป และทรงได้ขึ้นครองราชย์โดยเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา ในวันที่ 29 กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2133 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์สุโขทัย

ในช่วงรัชสมัยของพระองค์นั้นได้ทรงกระทำสงครามโดยขยายพระราชอาณาจักรไทยที่มีให้แผ่ไพศาล ไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญอย่างยิ่ง 

ประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหากษัตริย์นักรบ ปกป้องแผ่นดินไทย 3

โดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้กู้คืนอิสรภาพของประเทศไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยา และช่วยกอบกู้เอกราชของชาติ อีกทั้งยังทรงผดุงความเป็นไทย ปกป้องรักษาแผ่นดินไทย ให้รอดพ้นปลอดพ้นภัยจากเหล่าอริราชศัตรูเพื่ออิสรภาพของปวงชนชาวไทย โดยในปี พ.ศ. 2124 พระองค์ได้ทรงแสดงแสนยานุภาพในการยกกองทัพเข้าไปตีเมืองคังจนได้รับชัยชนะกลับมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2127 ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง และเมื่อในวันที่ 18 เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2135 ได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา จนได้รับชัยชนะอีกครั้ง ทำให้พระบรมเดชานุภาพ ของพระองค์นั้นแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี และเข้าปราบปรามหัวเมืองมอญฝ่ายใต้ลง ได้เมืองตะนาวศรี มะริด ทวาย ต่อมาปี พ.ศ. 2138 และปี พ.ศ. 2142 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงยกทัพไปตี เมืองหงสาวดีได้เมืองเมาะลำเลิง และเมืองตองอู ตลอดจนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอม ขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา จากนั้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเสด็จสวรรคต ในวันที่ 25 เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา

ช่วงเวลาที่ผ่านมาในประเทศไทย ได้มีการนำพระราชประวัติของพระองค์ดำ มาสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรก ใช้ชื่อว่า “นเรศวรมหาราช” ในปี พ.ศ. 2500 ต่อมาครั้งที่ 2 ใช้ชื่อว่า “มหาราชดำ” ฉายในปี พ.ศ. 2522 และครั้งที่ 3 นั้นใช้ชื่อว่า “ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และเคยมีการสร้างละครเรื่อง ” สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เมื่อ ปี พ.ศ. 2531 สร้างและฉสายโดยทางไทยทีวีสีช่อง 3 และได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในปีนั้นมาถึง 5 รางวัล ภายหลังมีการนำละครบทนี้มาฉายใหม่อีกครั้งทางช่อง สทท.11 อีกครั้ง ประมาณ ปี พ.ศ. 2540  ไม้ เมืองเดิม ได้มีการนำเหตุการณ์ในสมัยนี้ไปใช้เป็นฉากรวมอยู่ในนวนิยายเรื่อง ขุนศึก ซึ่งตัวเอกของเรื่องนี้คือ เสมา ทหารในสมัยสมเด็จพระนเรศวรซึ่งตัวละครนี้มีชาติกำเนิดเป็นช่างตีเหล็ก นวนิยายเรื่องนี้ก็ได้รับการสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ด้วยเช่นกัน และมีการนำพระราชประวัติของพระองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ไปเขียนเป็นหนังสือการ์ตูนด้วยอยู่หลายครั้ง เช่น เรื่อง มหากาพย์กู้แผ่นดิน ผลงานของมนตรี คุ้มเรือน เป็นต้น เวลาต่อมา ได้มีการสร้างตำนานสมเด็จพระนเรศวรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งครั้งนี้ใช้ชื่อว่า “กษัตริยา” ควบคู่พร้อมกับ “มหาราช กู้แผ่นดิน” ซึ่งเป็นการสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2542 โดยชื่อบริษัท กันตนา จำกัด ที่เป็นผู้ผลิตรายการ นำออกฉายทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในช่วงปี พ.ศ. 2545 – ปี พ.ศ. 2546 ที่ผ่านมา

และนี่ก็เป็นประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บุคคลผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่กล้าหาญชาญชัยผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพไทยเรามาจากพม่า และให้ไทยเรานั้นคงไว้ซึ่งอิสระภาพจนวันนี้นั่นเอง 

แหล่งที่มา : ewt_news.php, 10922

อ่านต่อที่ บุคคลสำคัญ

Credit : แฟชั่นผู้ชาย, ของสะสม, แคปชั่น, วิ่ง, สมุนไพร

เว็บตรงสล็อต

ufabet เว็บหลัก

เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์แตกง่าย

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (13) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (2) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (17) ประวัติศาสตร์ไทย (17) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo