ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย

ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย 1

อาณาจักรสุโขทัย ถือเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรสำคัญที่มีความเจริญรุ่งเรื่องอย่างมากในอดีตของ ประเทศไทยเราและมีผลสืบเนื่องมายังปัจจุบันอย่างมาก ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ และการปกครองเองก็มีส่วนกรณีศึกษาให้เราได้เรียนรู้กันอีกด้วย ซึ่งลักษณะทางการเมืองและ การปกครอง ในยุคอาณาจักรสุโขทัยนั้น จะเป็นอย่างไรบ้าง เรามารู้ไปพร้อม ๆ กันได้เลย 

อาณาจักรสุโขทัย เป็นมาอย่างไร สำคัญอย่างไรต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย นั้น ก็ต้องบอกว่า ทางประวัติศาสตร์ไทยได้เริ่มต้นเมื่อคนไทยกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกันก่อตั้งราชอาณาจักรสุโขทัยขึ้นมา เมื่อ พ.ศ. 1792 โดยในครั้งนั้นมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ แห่งราชอาณาจักรไทย ที่รุ่งเรืองที่สุดในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในเวลาต่อมานั้น อาณาจักรสุโขทัยก็ได้ค่อย ๆ  เสื่อมลงตามกาลเวลา โดยในยุคนั้นเองจะมีลักษณะการปกครองดังนี้

ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย 2

ลักษณะการปกครองสมัยของอาณาจักรสุโขทัย

การปกครอง ยุค อาณาจักสุโขทัย โดยทั่วไปนั้นอาจกล่าวได้ว่า ในการปกครองประเทศหรืออาณาจักร นั้นได้เปลี่ยนจากระบอบนครรัฐ หรือ แว่นแคว้นขนาดเล็กที่เป็นอิสระต่อกัน เป็นพันธมิตรและศัตรูต่อ กันเป็นครั้งคราวอยู่ก่อนนั้น มาสู่ระบอบอาณาจักรที่ขนาดใหญ่ขึ้น มีประชากรมากขึ้น ซึ่งทำให้การดูแลการจัดการปกครองนั้นมีความยุ่งยากกว่าเดิมมีการบังคับบัญชาลดหลั่นกันมากขึ้น

จากการศึกษาลักษณะการปกครองที่มีให้เห็นคือ

   1. อาณาจักรสุโขทัย มีการปกครองด้วยหลักการปกครองแบบพ่อปกครองลูก กับลักษณะที่ว่า ได้ยึดถือหลักการปกครองครอบครัวเป็นหลักที่สำคัญ โดยมี พ่อเมือง เป็นหัวหน้าและเป็นผู้ปกครอง เรียกว่า พ่อขุน ในฐานะของพระมหากษัตริย์เป็น อเนกนิกรสมมติ ซึ่งหมายความว่า ราษฎรนั้นยกย่อง ให้เป็นผู้ปกครอง เพราะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จะอำนาจสูงสุดในการปกครองรวมอยู่ในส่วนองค์ พระมหากษัตริย์ ที่ทรงใช้อำนาจปกครองได้ด้วยพระองค์เองเป็นเสียส่วนใหญ่ โดยหลักการปกครอง แบบพ่อปกครองลูกนั้น จะมีพื้นฐานอยู่บนหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและการจัดระเบียบสังคม ของชาติไทยในสมัยนั้น

ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย 3

   2. อาณาจักรสุโขทัย มีหลักการจัดระเบียบในการปกครองราชอาณาจักร ซึ่งในการปกครองราช อาณาจักรสุโขทัยนั้น ถึงแม้ว่าตำแหน่งของพระมหากษัตริย์จะทรงมีได้และใช้อำนาจสูงสุด ในการปกครองก็ตาม แต่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ และการบริหารการปกครองทั้งปวงที่เกิดขึ้น ในราชอาณาจักรนั้น พระมหากษัตริย์นั้นไม่สามารถกระทำด้วยพระองค์ได้ทุกประการ การกระทำโดยการที่ต้องจัดระเบียบการปกครองราชอาณาจักรสุโขทัยนี้ แบ่งออกเป็นลำดับชั้น ตามความสำคัญของเมืองประเภทต่าง ๆ

 ซึ่งถ้าให้เรียงลำดับความสำคัญของการปกครองอาณาจักรสุโขทัย ที่มีการจัดประเภทลำดับชั้น ของเมืองที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกครองเมืองและการบริหารส่วนของราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ดังนี้

   1.เมืองหลวงหรือเมืองราชธานี คือ กรุงสุโขทัยอันเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง หรือการปกครอง นับเป็นศูนย์รวมของอำนาจการปกครองของอาณาจักร

   2. ส่วนของหัวเมืองชั้นใน ได้แก่ เมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านที่รายล้อมรอบส่วนของราชธานี

ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เมืองศรีสัชนาลัย (สวรรคโลก) อยู่ทิศเหนือ เมืองนครชุม (กำแพงเพชร) อยู่ทางทิศตะวันตก เมืองสระหลวง (พิจิตร) อยู่ทางใต้ และ เมืองสองแคว (พิษณุโลก) อยู่ทางทิศตะวันออก

   3. ส่วนของหัวเมืองชั้นนอก ที่ได้แก่เมืองท้าวพระยาหมานคร 

   4. ส่วนของเมืองประเทศราช ที่ได้แก่ เมืองที่มีลักษณะเป็นต่างชาติต่างภาษา อันเป็นเมืองที่อยู่ภายนอกราชอาณาจักรสุโขทัย 

ลักษณะการเมือง การปกครอง ยุค อาณาจักรสุโขทัย 4

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สรุปได้ว่า อาณาจักรสุโขทัยเมื่อแรกเริ่มตั้งแต่ตอนที่ยังมีอาณาเขตไม่กว้าง ขวางและจำนวนพลเมืองยังไม่มาก ที่อยู่ในระหว่างก่อร่างสร้างเมืองนั้น มีการปกครองในระยะเริ่มแรก ที่มีลักษณะเป็นแบบระบบครอบครัว  โดยมีผู้นำของอาณาจักรมีฐานะที่เรียกว่าพ่อขุน  มีความสัมพันธ์ ที่จะใกล้ชิดกับประชาชนของตนเอง โดยเป็นผู้ปกครองเปรียบเสมือนกับบิดาของประชาชนทั้งหมด  ต่อมาในภายหลังช่วงรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้น ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป  จึงเริ่มมีการใช้วิธีการปกครองอาณาจักรสุโขทัย ที่เป็นแบบแผนมากขึ้น  ซึ่งความสัมพันธ์ของผู้นำ อาณาจักรสุโขทัย กับประชาชนมีความแตกกต่างไปจากเดิม  โดยมีความพยายามที่จะเพิ่มพูน พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ให้สูงขึ้น  ให้ทรงมีฐานะเป็น ธรรมราชา  และทรงได้ให้หลักธรรม คำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ดีแก่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา  นำมาเป็นหลักในการปกครองในสมัยนั้น

ซึ่งลักษณะการปกครองนี้แบ่งออกได้  2  ระยะด้วยกัน  คือ  การปกครองยุคสุโขทัยตอนต้น  โดยจะ เริ่มจากรัชสมัยของพ่อขุนศรึอินทราทิตย์ไปจนสิ้นรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  และอีกระยะ การปกครองกับการปกครองอาณาจักรสุโขทัย ตอนปลาย โดยจะนับจากรัชสมัย พระยาเลอไท  ไปจนกระทั่งช่วงเวลาที่อาณาจักรสุโขทัย นั้นหมดอำนาจลงนั่นเอง 

แหล่งที่มา : อาณาจักรสุโขทัย, bth-thi-4

อ่านต่อที่ ประวัติศาสตร์โลก

Credit : แฟชั่นผู้ชาย, ของสะสม, แคปชั่น, วิ่ง, สมุนไพร

เว็บตรงสล็อต

ufabetflix285

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์แตกง่าย 2022

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (13) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (2) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (17) ประวัติศาสตร์ไทย (17) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo