เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร

เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร 1

อารยธรรม โรมัน นับเป็นอารยธรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นรากฐานสำคัญที่มีอิธิพลต่อนุษย์เรา อย่างมาก ทั้งด้านการปกครอง ด้านศิลปะและศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในปัจจุบันล้วนได้รับอิธิผลมาจาก อารยธรรม โรมันทั้งสิ้น แล้วทำไมอารยธรรมนี้ถึงได้สำคัญนัก และมีความเป็นมาอย่างไร วันนี้เรามา หาคำตอบในเรื่องนี้ไปพร้อมกันดีกว่า 

อณาจักรโรมัน ที่ได้ทำให้เกิดอารยธรรม โรมัน ขึ้น

กอ่นจะมีอารยธรรมได้นั้น ก็ต้องมีสังคมขึ้นมาก่อน โดยสังคมที่ว่านี้ เรียกขานกันโดยทั่วไปว่า จักรวรรดิโรมัน โดยจักรรดิที่ว่านี้นับว่าเป็นจักรวรรดิที่รุ่งเรื่องอย่างมากเลยทีเดียว  ในช่วงเวลา ของการมีอยู่และได้รับการปกครองจนได้ทำให้เกิดความเจริญต่าง ๆ มากมาย ที่ซึ่งตกทอดมา
จนถึงปัจจุบันนี้ และด้วยเหตุผลที่ว่าได้ดำรงซึ่งเป็นอณจักรอยู่มาถึงแปดร้อยปีนั้น ดูเหมือน จะยาวนานจนเกิดความสงสัยใช่ไหม ว่าจะมีอารยธรรม โรมัน อะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่าที่จักรวรรดิโรมัน นี้ได้ปกครองอยู่ ครั้งนี้เรามาหาคำตอบไปด้วยกันเถอะ

เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร 2

ประวัติศาสตร์ของอารยธรรมและจักรวรรดิโรมัน 

    1. ในช่วงสมัยสาธารณรัฐโรมันนั้นมีการปกครองโดยพวกขุนขาง ที่เรียกว่า ระบอบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) เป็นยุคที่โรมนั้นขยายอำนาจการปกครองออกไปอย่างกว้างขวางทั่วคาบสมุทรอิตาลี สเปน และทางแอฟริกาเหนือ รวมทั้งกรีกในสมัยเฮลเลนิสติก แต่ไม่อาจที่จะควบคุมขุนนางนายทหารที่ปกครองดินแดนที่อยู่ห่างไกลเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง พวกทาสเชลยศึกยังถูกกวาดต้อนเข้ามาใช้แรงงานจำนวนมาก 

    2. บรรพบุรุษแต่ต้นของชาวโรมันได้อพยพเข้ามาในคาบสมุทรอิตาลี ตั้งแต่ 2,000 ปี ก่อนคริสตกาล ต่อมาได้มีชาวอิทรัสคาน (Etruscan) จากทางเอเชียไมเนอร์ได้เข้ายึดครองดินแดน แถบที่ราบลาติอุม (Latium) และเกิดการสืบเชื้อสายผสมผสานทางด้านเชื้อชาติใหม่กลายเป็น ชาวโรมันรุ่นใหม่

เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร 3

     3. กลุ่มเชื่อสายชาวอิทรัสคานได้นำความเจริญต่าง ๆ เข้ามาเผยแพร่ ทำให้พื้นที่ของโรม ที่เคยเป็นแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมกลับกลายเป็นนครรัฐ (City-State) ขึ้นมา อีกทั้งมีการวางผังเมือง ที่เป็นระเบียบ มีการพัฒนางานด้านแกะสลักเครื่องปั้นดินเผา และการทำอาวุธโลหะที่ช่วยใช้งานดีขึ้น

       4. จักรวรรดิโรมในปีที่ 48 ก่อนคริสตกาล นายทหารชื่อ จูเลียส ซีซาร์ (Julius Caesar) ได้มีอำนาจปกครองโรม และปราบปรามกลุ่มหัวเมืองที่แข็งข้อต่อโรมได้สำเร็จ แต่ต่อมาไม่นานก็ได้ ถูกลอบสังหาร การจราจลเพื่อแย่งชิงอำนาจในกรุงโรมได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ในที่สุดออคเตเวียน (Octavian) ที่เป็นผู้มีชัยเหนือ มาร์ค แอนโทนี (Mark Antony) และได้สถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิ คนใหม่ซึ่งเรียกตำแหน่งนี้ว่า “ออกัสตัส” (Augustus) ทำให้ของยุคสาธารณรัฐที่ปกครองโดยขุนนาง นายทหารนั้นได้สิ้นสุดลง

ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลสู่การก่อกำเนิดอารยธรรม โรมัน

แต่เริ่มนั้น โรมก่อตัวจากการเป็นหมู่บ้านทางภาคกลางของอิตาลี อุปนิสัยของชาวโรมันคือ ความเคร่งขรึมและมีการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ อย่างช้า ๆ แต่มั่นคง ความสามารถในการรบทางทหารของโรมันอยู่ที่มีความอดทนมากกว่ายุทธวิธีที่ฉลาดปราดเปรื่อง

ในระยะแรกสำหรับประวัติศาสตร์โรมนั้นถือว่าค่อนข้างมืดมน ราว 750 ปีก่อน ค.ศ. มีผู้อพยพมาตั้ง ทำเลถิ่นฐานแถบภูเขาพาเลนไตน์ที่อยู่ใกล้แม่น้ำไทเบอร์ ต่อมาประมาณ 600 ปี ก่อน ค.ศ. บรรดาผู้อพยพที่มายังที่นี่ต่างรวมตัวกันตั้งนครรัฐแห่งโรมขึ้น ทำเลของนครรัฐนั้นได้ตั้งอยู่ในที่ ซึ่งเหมาะสม เหมาะสำหรับเป็นความเจริญของโรมในอนาคต ทางเหนือของพื้นที่โรมติดต่อกับ ชาวดินแกนที่เรียกว่า อีทรูเรีย คือ ทัสคานีปัจจุบัน อีทรูเนียนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของพวกชาวที่มี อารยธรรมสูงเรียกว่า อีทรัสกัน ซึ่งเป็นพวกที่วางรูปวัฒนธรรมของชาวโรมันตั้งแต่เริ่มแรก

อารยธรรม โรมัน ที่บ่งบอกถึงลักษณะศิลปวัฒนธรรมโรมัน

ลักษณะของงานสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม อรยธรรม โรมัน นั้นเป็นการผสมผสานศิลปวัฒนธรรม กรีกให้เข้ากับศิลปะแบบฉบับเดิมของตน โดยการประยุกต์ ใช้ให้มีการนำมาเกิดประโยชน์สูงสุด จนได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติที่มากความสามารถ ในขณะที่ชาวกรีกได้ชื่อว่าเป็นชาวนักคิดที่มีการ
รังสรรค์ผลงานได้อย่างเลิศเลอ แต่ชาวโรมันจะรับแบบแผนจากชาวกรีกแล้วนำมาพัฒนาให้ก้าว
หน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทำให้งานศิลปะถูกนำมาใช้เกิดประโยชน์และสะท้อนความจริงอย่างมากขึ้น

ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรม โรมัน มีความแตกต่างไปจากลักษณะเด่นของกรีก อย่างชัดเจน กล่าวคือ จะสะท้อนถึงความที่มีระเบียบวินัยอยู่เหนือเสรีภาพส่วนบุคคล มิใช่สิ่งที่ได้ริเริ่มขึ้นใหม่ และเน้นการเคารพในอำนาจและความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ดังนั้นด้านลักษณะของงานศิลปโรมัน จะไม่ใช่สิ่งที่เริ่มขึ้นใหม่ แต่เป็นการรับถ่ายทอดจากอารยธรรม กรีก แล้วได้นำมาพัฒนาให้ดีขึ้น ช่วยให้ศิลปวัฒนธรรมกรีกนั้นไม่สูญหายมาจนถึงทุกวันนี้

และนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ “เปิดประวัติศาสตร์ อารยธรรม โรมัน มีความเป็นมาอย่างไร” ที่ได้นำมาเสนอ ให้คุณผู้อ่านได้ทราบกันในวันนี้ โดยจะเห็นได้ว่าอรยธรรม โรมัน นั้นแม้จะไม่ให้

สิ่งที่ริเริ่มขึ้นมาใหม่ แต่ก็เป็นการต่อยอดทางอารยธรรมที่นำมาใช้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ได้ประโยชน์ จากสิ่งต่าง ๆ มากกว่าเดิม นับเป็นอารยธรรมที่มีคุณค่ามาก ๆ ต่อการศึกษาของเราเลยทีเดียว 

แหล่งที่มา : เกี่ยวกับอารยธรรม โรมัน

อ่านต่อที่ บุคคลสำคัญ

เว็บตรงสล็อต

ufabetflix285

สล็อตเว็บตรงแตกง่าย

Recent post

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (11) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (14) ประวัติศาสตร์ไทย (16) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)

เว็บไซต์น่าสนใจ

ร้านอาหารอร่อย
kinkubsher

แฟชั่นผู้ชาย
maleextratoday

แบบบ้าน
baan-design

แต่งงาน
weddingdistrictfrance

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
liqinfo