Author: admin

ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นมาอย่างไร

เมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของภาคเหนืออย่าง “เชียงใหม่” มี ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นมาอย่างไร

เชียงใหม่ นับเป็นจังหวัดที่มีความรุ่งเรื่องที่สุดของภาคเหนือของประเทศไทย โดยเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ในหน้าประวัติศาสตร์เชียงใหม่ นั้น

Read More »
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ศึกษา อารยธรรมเมโสโปเตเมีย แหล่งกำเนิดอารยธรรมเก่าแก่

วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเกี่ยวกับ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เพื่อศึกษาถึงอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งลุ่มแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติส ซึ่งเป็นแห่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ไปดูกันว่าแต่ละอาณาจักรและอารยธรรมที่ปรากฎมีอะไรกันบ้าง

Read More »
ปฏิทินไทย รัตนโกสินทร์ศก

ปฏิทินไทยแต่โบราณ รัตนโกสินทร์ศก เป็นอย่างไรไปดูกัน

ปฏิทินของไทยที่ใช้ในปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร และก่อนหน้านั้นในสมัยโบราณปฏิทินของไทยมีใช้หรือไม่อย่างไร และ รัตนโกสินทร์ศก คืออะไร

Read More »
ประวัติ รัตนโกสินทร์

ประวัติ รัตนโกสินทร์ ถิ่นกำเนิดกรุงเทพ

วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทย ประวัติกรุง รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทยในปัจจุบันนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร

Read More »
ประวัติศาสต์ญี่ปุ่น

ทำความรู้จักและเข้าใจถึง ยุคสมัยใหม่ ในหน้า ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น กันเถอะ

ในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละประเทศนั้น ล้วนมีที่มาที่ไปกันตามประวัติศาสตร์ อันน่าสนใจต่างกันออกไป แต่จะมีรูปแบบที่เหมือน ๆ

Read More »
ควีนอลิซาเบธ ที่ 2

ไทม์ไลน์สำคัญของพระราชินีผู้เป็นที่รักยิ่ง “ควีนอลิซาเบธ ที่ 2” กษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

วันนี้เราจะพาทุกคนไปดู ไทม์ไลน์สำคัญของพระราชินี ผู้เป็นที่รักยิ่ง “ควีนอลิซาเบธ ที่

Read More »
ประวัติ กรุงธนบุรี

เปิดประวัติ กรุงธนบุรี จุดเริ่มต้นเมืองหลวงของไทย

วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทย เปิดประวัติ กรุงธนบุรี ที่เป็นจุดเริ่มต้นเมืองหลวงของไทย อย่างกรุงเทพมหานครเมืองหลวงในยุคสมัยปัจจุบันนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร

Read More »

บทความล่าสุด

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (11) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง (1) ประวัติ พ่อขุนรามคำแหง มหาราชผู้สร้าง ศิลาจารึก (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (14) ประวัติศาสตร์ไทย (16) พฤษภาทมิฬ (1) พ่อขุนรามคำแหง (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (10) สงคราม (5) สงครามเย็น (2) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เปิดประวัติ อดอล์ฟฮิตเลอร์ จุดกำเนิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (1) เหตุการณ์สำคัญ (12) โฮจิมินห์ (1)