ประวัติศาสตร์สุโขทัย จุดเริ่มต้นอาณาจักรและลำดับ การปกครอง ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ประวัติศาสตร์สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย คือจังหวัดที่มีความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์มากที่สุดของประเทศไทย ด้วยหลักฐานจากโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่พบเจอและตรวจสอบได้ ทำให้สันนิฐานได้ว่า ที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรแรกของชาติไทย เมื่อกว่า 700 ปีมาแล้วโดยตาม ประวัติศาสตร์สุโขทัย เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.1800 ที่ พระยาศรีนาวนำถม พระบิดาแห่งพ่อขุนผาเมือง ได้ขึ้นปกครองสุโขทัย ที่ตอนนั้นยังคงเป็นประเทศราชของขอมอยู่ โดยที่ขึ้นต่อขอมสมาดโขลญลำพง ข้าหลวงจากอาณาจักรขอม  ต่อมาเมื่อพระยาศรีนาวนำถมได้สิ้นพระชนม์ พ่อขุนบางกลางหาว และ พ่อขุนผาเมือง เจ้าเมืองราด ก็ได้มายึดเมืองคืน และสร้างเมืองสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี พ่อขุนบางกลางหาวได้เสด็จขึ้นครองราชย์ และทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ดั่งที่เรารู้จักกันนั่นเอง ส่วนในสมัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  พระโอรสองค์ที่ 3 ของ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรสุโขทัยที่ได้ขยายไปอย่างกว้างขวางครอบคลุมถึงประเทศไทยในปัจจุบัน ทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้าน ทั้ง ด้านการปกครอง การพาณิชย์ ศาสนา กฎหมาย และ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ซึ่งสามารถดูได้จากหลักฐานชิ้นสำคัญ คือ ศิลาจารึก ของพ่อขุนรามคำแหง ที่ท่านโปรดเกล้าให้จารึกอักษรไทยเอาไว้เมื่อปี พ.ศ. […]