เปิดประวัติสงครามฝรั่งเศส – สยาม  ร.ศ. 112 (Franco-Siamese War) ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน

ร.ศ. 112

เหตุการณ์นี้เริ่มมาจากความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ 3 และราชอาณา จักรสยาม เหตุเริ่มในปีพ.ศ. 2429 ระยะเวลาของเหตุการณ์ ร.ศ.112 คือ วันที่ 13 กรกฎาคม – 3 ตุลาคม พ.ศ. 2436  วิกฤตการณ์สงครามครั้งนี้มีเกิดมาจากความขัดแย้งเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสทำให้แผ่ขยายวงกว้างออกไปกระทบกับเรื่องคนในบังคับและธุรกิจของคนในบังคับ ในขณะที่ความขัดแย้งนี้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตัวผู้ แทนทางการทูตของทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มใช้กำลังทหาร เพื่อต้องการเข้าปกครอง พื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งกันนี้โดยตรง  ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างความได้เปรียบในการเจรจาครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ด้วยความเด็ดเดี่ยวเกินไป ทำให้ความริเริ่มของนักการทูต และ นักการทหาร ฝรั่งเศสทำให้เกิดการรบที่ปากน้ำขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2436 การศึก ครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะของเรือรบฝรั่งเศส  ในขณะที่ฝ่ายไทยนั้น หลังจากที่กองกำลังรักษาปากน้ำได้พ่ายแพ้ เพราะการขาด กองสนับสนุนจากอังกฤษ และการปิดถูกน่านน้ำไทยจากเรือรบฝรั่งเศส จึงทำให้ ไทยต้องยอมอ่อนข้อต่อฝรั่งเศสแบบไม่มีเงื่อนไข และท้ายที่สุดแล้ววิกฤตการณ์ สงครามครั้งนี้ก็จบลงด้วยการลงนามในสนธิสัญญากรุงเทพฯ ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2436 ระหว่างฝรั่งเศสและทางรัฐบาลไทย โดยสนธิสัญญาฉบับนี้ ทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายติดแม่น้ำโขง และได้เสียอำนาจการปกครองคนในบังคับชาวอินโดจีนให้กับฝรั่งเศส และนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังได้เข้ายึดครองจังหวัดจันทบุรี และยังเตรียมวางแผน […]