Tag: ประวัติรัตนโกสินทร์

ประวัติ รัตนโกสินทร์

ประวัติ รัตนโกสินทร์ ถิ่นกำเนิดกรุงเทพ

วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของไทย ประวัติกรุง รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทยในปัจจุบันนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร

Read More »

บทความล่าสุด

Tags
6 ตุลา (1) 14 ตุลา (1) Nirvana (1) กรุงธนบุรี (1) ควีนอลิซาเบธ ที่ 2 (1) คานธี (1) คุกเขมรแดง (1) งานเทศกาลญี่ปุ่น (1) จักวรรดิโรมัน (1) จิตร ภูมิศักดิ์ (1) ดนตรี (2) บิสมาร์ค (1) บุคคลสำคัญ (5) ปประวัติศาสตร์ไทย (1) ประวัติกรุงธนบุรี (1) ประวัติรัตนโกสินทร์ (1) ประวัติศาสตร์จีน (2) ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (1) ประวัติศาสตร์สุโขทัย (1) ประวัติศาสตร์อยุธยา (1) ประวัติศาสตร์เชียงใหม่ (1) ประวัติศาสตร์โลก (6) ประวัติศาสตร์ไทย (5) พฤษภาทมิฬ (1) ร.ศ. 112 (1) รัตนโกสินทร์ (2) รัตนโกสินทร์ศก (1) ศิลปวัฒนธรรม (2) สงคราม (3) สงครามโลกครั้งที่ 1 (1) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1) สรุป อารยธรรมกรีก ฉบับเข้าใจง่าย (1) อารยธรรมกรีก (1) อารยธรรมจีน (1) อารยธรรมอินเดีย (1) อารยธรรมเมโสโปเตเมีย (1) ฮิเดะ (1) เทศกาลญี่ปุ่น (1) เหตุการณ์สำคัญ (4) โฮจิมินห์ (1)