จักรวรรดิโรมัน ช่วงเวลาการปกครองของยุคโรมัน ในหน้าประวัติศาสตร์อันรุ่งโรจน์

จักรวรรดิโรมัน

จักรวรรดิโรมัน นับว่าเป็นจักรวรรดิที่รุ่งเรื่องอย่างมาก ๆ ในช่วงเวลาของการที่มีการปกครองอยู่ และได้ทำให้เกิดความเจริญต่าง ๆ มากมาย ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน อันด้วยเพราะความดำรงอยู่ถึงแปดร้อยปีนั้น ดูยาวนานจนน่าสงสัยใช่ไหม ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่าที่จักรวรรดิโรมัน นี้ได้ปกครองอยู่เรามาหาคำตอบไปด้วยกันที่ข้างล่างนี้เลย โรมันโบราณนั้นได้แบ่งออกเป็น 3 ยุคตามรูปแบบการปกครองที่สมเหตุผล อันได้แก่      ยุคที่ 1 Roman Kingdom (ราชอาณาจักรโรมัน ) : เกิดขึ้นในช่วงเวลา 753 – 509 ปีก่อนคริสตกาล  โดยตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า กรุงโรมนั้นไ้ด้ถูกก่อตั้งโดยสองฝาแฝด Romulus และ Remus ผู้ที่สืบเชื้อสายจากเทพมาร์ส เมื่อ 753 ปี ก่อนคริสตกาล โดยในยุคแรกนั้นเป็นแค่เพียงเมืองเล็กๆ และมีรูปแบบการ ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์         ยุคที่ 2 Roman Republic (สาธารณรัฐโรมัน) : เกิดขึ้นในช่วงเวลา 509-27 ปีก่อนคริสตกาล  ในยุคนี้โรมันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบอบสาธารณรัฐ โดยมีผู้นำสูงสุดคือ กงสุล และมีสภา Senate […]

ความลับอารยธรรมจีน และสมัยราชวงศ์ต่างๆใน ประวัติศาสตร์จีน

ประวัติศาสตร์จีน

ประเทศจีนนั้นถือเป็นประเทศที่มีอารยธรรมมาอย่างยาวนานมากที่สุดประเทศ หนึ่งก็ว่าได้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าได้นั้นบ่งชี้ว่าอารยธรรมจีน เกิดขึ้น และมีอายุถึง 5,000 ปี โดยรากฐานสำคัญของอารยธรรมจีนคือ การสร้าง ระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดของลัทธิขงจื๊อขึ้นมา ประมาณศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราช ประวัติศาสตร์จีน มีทั้งช่วงที่ยังเป็นปึกแผ่น และที่แตกเป็น หลายอาณาจักรสลับกันไป และในบางครั้งได้ถูกปกครองจากชนชาติอื่น วัฒนธรรมของจีนนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงมาก ต่อชาติอื่น ๆ ในแถบทวีปเอเชีย ซึ่งถูกถ่ายทอดไปโดนทั้งการอพยพ, การค้า และการได้ยึดครอง อารยธรรมจีน สมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้น มีแหล่งอารยธรรมที่สำคัญอยู่ 2 แหล่ง คือ 1 ลุ่มแม่น้ำฮวงโห ได้พบความเจริญที่เรียกกันว่า วัฒนธรรมหยางเชา(Yang Shao) จะพบหลักฐานที่เป็นเครื่องปั้นดินเผา โดยมีลักษณะที่สำคัญ คือ เครื่องปั้นดินเผานั้นเป็นลายเขียนสี มักจะเป็นลายเรขาคณิต นก สัตว์ต่างๆ และยังพบใบหน้ามนุษย์ด้วย โดยสีที่ใช้คือ สีดำ หรือสีม่วงเข้ม ทั้งนอกจากนี้ยังมี การพิมพ์ลวดลาย หรือสลักลายให้เป็นรูปลายจักสาน, ลายเชือกทาบ 2 ลุ่มน้ำแยงซี (Yangtze) […]